Koempoelan

Lekker terugkijken!

PAASKOEMPOELAN - 29 MAART 2020 (AFGELAST)

Paas-Koempoelan is afgelast i.v.m. het corona virus.

Bekijk Koempoelan

Nieuwsgierig naar de volgende?

KOEMPOELAN - 26 APRIL 2020

Koempoelan

Koempoelan, 26 april, tijd: 14.00 uur, Band: FREEZE.

Bekijk Koempoelan

Op elke laatste zondag van de maand komen we bij elkaar. Deze middag is een gezellig samenzijn met o.a. dans, muziek, bingo en lekker Indisch eten.

Indische Koempoelan | Almelo

Word lid!

Nieuws

Vacature: iemand die de leden administratie zou willen overnemen

Verzoek van Peter Jacobs, om een oproep te doen in het NB voor iemand die de leden administratie zou willen overnemen. Dit verzoek behoeft natuurlijk wel enige uitleg. Peter houdt al enige jaren de ledenadministratie bij van de IKA, en heeft als enthousiast lid deze taak uitgeoefend. Hij is, voor de duidelijkheid, geen bestuurslid, en

Attentie bij ziekte van IKA leden

Ook voor dit jaar geldt dat bij het bekend zijn van ziekte van onze leden, we een beterschapswens sturen in de vorm van een kaart. In de ALV heeft Yvonne Marnette zich aangemeld om als vrijwilligster deze taak te willen verzorgen. Als men aangeeft prijs te stellen op een bezoekje zullen we natuurlijk proberen daaraan

Jaarverslag secretaris 2019

Verenigingsjaar; 1 januari-2019 t/m 31 december-2019. -Er is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers die de IKA rijk is, tijdens de organisatie, voorbereidingen en uitvoering van de koempoelans en alle andere activiteiten. 1.Verloop van ledental van de vereniging in 2019. Ondanks de aanmelding van nieuwe leden,

Meer nieuws
Michel van RuyvenHome