Koempoelan

Lekker terugkijken!

PAASKOEMPOELAN - 31 MAART 2019

Koempoelan, 31 maart, tijd: 14.00 uur, Band: NOCOMMOSION.

Bekijk Koempoelan

Nieuwsgierig naar de volgende?

KOEMPOELAN - 28 APRIL 2019

Koempoelan

Koempoelan, 28 april, tijd: 14.00 uur, Band: ROLLS CHOICE.

Bekijk Koempoelan

Op elke laatste zondag van de maand komen we bij elkaar. Deze middag is een gezellig samenzijn met o.a. dans, muziek, bingo en lekker Indisch eten.

Indische Koempoelan | Almelo

Word lid!

Nieuws

Lidmaatschap opzeggen

N.a.v. een verzoek van de ledenadministratie, worden de leden, als zij hun lidmaatschap willen opzeggen verzocht, dit bij de ledenadministratie te doen. Dat is bij Peter Jacobs. LedenadministratiePeter Jacobs, Het Oude Loo 34 7608 NB AlmeloE-mail: kumpulanika@gmail.com Mobil: 06-51312456

Bedankje Andrea van ‘t Oostende

Bij deze wil ik u allen uitleg geven over het zendingswerk van onze dochter Rebecca de Haas. Op de minibazaar van onze koempoelan in november 2018 stond Paula Hinne met een kraampje die geheel voor het werk van Rebecca in Brazilië ten goede kwam. Een aantal leden hebben al van Paula gehoord wat voor werk

Notulen ALV-vergadering IKA d.d. 24 Februari 2019

De voorzitter is blij dat hij merkt, dat dit jaar meer leden aanwezig zijn op de ALV, dan vorig jaar. Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Aanwezig zijn het voltallig bestuur en 38 leden.

Meer nieuws
Michel van RuyvenHome