Marie Rietberg vertelt, Kue kembang gojang

op 1 maart 2012

In mijn vorige verhalen heb ik verteld, dat tante An met haar zes kinderen vanuit Madjalengka, een plaatsje ten zuiden van Cheribon, bij ons zijn komen wonen. Mijn vader was geïnterneerd als politiek gevangene. Mijn moeder zei tegen tante An: ” Huisvesting kan ik je geven, maar voor zakgeld moet je zelf zorgen.” Tante An...

Lees meer
Michel van RuyvenMarie Rietberg vertelt, Kue kembang gojang