Nieuwe website Indischekoempoelan.nl

op 27 november 2014

Voor diegene, die onze website regelmatig bezoekt wil ik onze excuses aanbieden voor het ongemak. Wij zijn ermee bezig om onze website www.indischekoempoelan.nl in een nieuw jasje te steken. In januari hopen wij u meer details hierover te kunnen verschaffen. Tot zover het laatste nieuws hierover. Tony Kuschel....

Lees meer
Michel van RuyvenNieuwe website Indischekoempoelan.nl

Gepast geld

op 21 november 2014

Dringend verzoek aan de bezoekers leden en niet leden. Wilt u er rekening mee houden dat bij het betalen voor de toegang tot onze koempoelan u met GEPAST GELD afrekent. Het komt zo vaak voor dat men met grote coupures betaalt en ons wisselgeld niet meer toereikend is. Hierdoor ontstaat oponthoud bij binnenkomst. Wij zijn...

Lees meer
Michel van RuyvenGepast geld

Uw bezoek op de kerstkoempoelan de 21e december a.S.

op 18 november 2014

Deze kerstbijeenkomst is een ietwat andere dan we gewend waren; althans voor wat betreft het “eerste uur”. Geen zang of gospelkoor dit keer…maar een andere invulling van het eerste uur. Van 13.00 Tot 14.00 Uur zal een spontane kerstviering gehouden worden, waar een ieder bij betrokken wordt. Namens het bestuur het verzoek om voor 13.00...

Lees meer
Michel van RuyvenUw bezoek op de kerstkoempoelan de 21e december a.S.

Contributie voor het jaar 2015

op 13 november 2014

Een dringend verzoek van de penningmeester Ron Burer om de contributie voor 31 december 2014 over te maken op rekeningnummer.NL43RABO0354862529 RABO bank te Almelo. U krijgt als u in gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief. Betaalt u niet op tijd dan wordt uw lidmaatschap opgeheven en krijgt u hiervan bericht thuis. De acceptgirokaarten zijn...

Lees meer
Michel van RuyvenContributie voor het jaar 2015

Bulletin op tijd bij u in de brievenbus

op 12 november 2014

Overigens hebben wij ook nog diverse rayon hoofden die maandelijks ervoor zorgen dat het bulletin op tijd bij u in de brievenbus ligt. Ongemerkt gebeuren er toch door onze vrijwillige leden hand – en spandiensten, waarvoor ik ook hen hiervoor bedankt. Naast de diverse taken binnen het bestuur is er altijd ruimte voor externe vrijwillige...

Lees meer
Michel van RuyvenBulletin op tijd bij u in de brievenbus

5 % verhoging door gemeente opgelegd

op 9 november 2014

Binnen de organisatie van het buurthuis de Schelf zijn alle tarieven met 5 % verhoogd met ingang van 1 januari 2015. Dit geldt zowel voor de huur van de lokalen evenals voor alle consumpties aan de bar. Dit kan voor de IKA extra kosten met zich meebrengen. Met alle bezuinigingen en de btw verhoging wordt...

Lees meer
Michel van Ruyven5 % verhoging door gemeente opgelegd

Van de voorzitter, november 2014

op 4 november 2014

De november koempoelan staat in het teken van onze traditionele MINI BAZAAR. Er hebben zich al diverse standhouders opgegeven. Verderop in het bulletin leest u meer hierover Zeker wil ik U al nu op attenderen, dat voor de KERST koempoelan op 21 december 2014 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons te houden aan...

Lees meer
Michel van RuyvenVan de voorzitter, november 2014