De kerstkoempoelan op 20 december

on 11 december 2015

Wij vragen uw aandacht en medewerking bij de viering van ons kerst-uurtje vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur. Er is onder leiding van Don Belvroy een kerstprogramma met de band Dance On opgesteld. Een dameskoor bestaande uit IKA leden, hebben maanden vooraf aan deze kerstkoempoelan de kerstliederen geoefend. Het is ook de bedoeling dat in...

Lees meer
Michel van RuyvenDe kerstkoempoelan op 20 december

Uw bestuur en hun passie voor onze koempoelan middagen

on 11 december 2015

Als voorzitter stel ik het zeer op prijs te mogen samenwerken met mijn bestuursleden en op de eerste plaats wil ik hen dan ook bedanken voor hun inzet en enthousiasme die ze hebben getoond om onze koempoelan middagen tot een succes te maken. Hartelijk dank bestuurders. Wat er achter de schermen gebeurd alvorens de koempoelan...

Lees meer
Michel van RuyvenUw bestuur en hun passie voor onze koempoelan middagen

Dringend verzoek aan de bezoekers leden en niet leden

on 11 december 2015

Wilt u er rekening mee houden dat bij het betalen voor de toegang tot onze koempoelan u met GEPAST GELD afrekent. Het komt zo vaak voor dat men met grote coupures betaalt en ons wisselgeld niet meer toereikend is. Hierdoor ontstaat oponthoud bij binnenkomst. Wij zijn helaas nog niet zover om girale betaling bij de...

Lees meer
Michel van RuyvenDringend verzoek aan de bezoekers leden en niet leden

5% verhoging door gemeente opgelegd

on 11 december 2015

Binnen de organisatie van het buurthuis de Schelf zijn alle tarieven met 5% verhoogd met ingang van 1 januari 2016. Dit geldt zowel voor de huur van de lokalen evenals voor alle consumpties aan de bar. Dit kan voor de IKA extra kosten met zich meebrengen. Met alle bezuinigingen en de btw verhoging wordt het...

Lees meer
Michel van Ruyven5% verhoging door gemeente opgelegd

Contributie voor het jaar 2016

on 11 december 2015

Een dringend verzoek van de penningmeester Ron Burer om de contributie voor 31 december 2015 over te maken op rekeningnummer. 35.48.62.529 RABO bank te Almelo. U krijgt als u in gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief. Betaalt u niet op tijd dan wordt uw lidmaatschap opgeheven en krijgt u hiervan bericht thuis. Alvast bedankt...

Lees meer
Michel van RuyvenContributie voor het jaar 2016

Van de voorzitter, december 2015

on 11 december 2015

Deze laatste editie in december geeft aan dat het jaar 2015 bijna ten einde loop. Hoe kan het anders. Wij hebben hele leuke en fijne koempoelans achter de rug. De opkomst was bijzonder (gemiddeld 200 bezoekers per keer). Uw bestuur is U daarvoor zeer erkentelijk en bij dezen onze welgemeende dank aan allen die het...

Lees meer
Michel van RuyvenVan de voorzitter, december 2015