Tjideng-kamp-reünie

on 12 februari 2016

Op zaterdag 16 april vindt er van 10:30 tot 16:30 uur op Bronbeek een reünie plaats van het Tjidengkamp. Aangezien er slechts plaats is voor 200 personen moet u snel reserveren. U kunt zich opgeven via de site http://www.tjidengkamp.nl . Daar op staat het opgave formulier en op welke rekening u de € 18.- p.p....

Lees meer
Michel van RuyvenTjideng-kamp-reünie

Uitnodiging Vriendendag Nasi-Idjo

on 12 februari 2016

Op de koempoelan van januari heeft Paula Hinne, lid van het bestuur van Nasi-Idjo, een oproep gedaan om naar de vriendendag van Nasi-Idjo te komen. Deze dag wordt gehouden op zondag 14 februari 2016 Nasi-Idjo vriendendag bijwonen meldt u dan via info@nasi-idjo.nl Locatie; Concordia /Film/Theater Langestraat 56 Enschede. Voor meer info, kijk op WWW.NASI-IDJO.NL...

Lees meer
Michel van RuyvenUitnodiging Vriendendag Nasi-Idjo

Kerst video’s december 2015

on 12 februari 2016

Op verzoek van Don Belvroy aan diegenen, die op de afgelopen kerstkoempoelan video opnames heeft gemaakt telefonisch contact op te nemen met Don 0546-566315. Bij voorbaat dank!....

Michel van RuyvenKerst video’s december 2015

Datum koempoelans 2016; Almelo, Hengelo, Enschede

on 12 februari 2016

Indische Koempoelan Almelo’90 28 feb. 20 mrt., 24 apr. 29 mei, 26 juni, 25 sept., 30 okt.,27 nov., 18 dec. Stichting Insulinde Contact (SIC). Hengelo 19 feb, 18 mrt, 15 apr, 20 mei, 17 juni, 19 aug. 16 sept, 21 okt, 18 nov, 16 dec. Opgave; Ben Pelupessy: 074-2508892 of Sacha de Wilde 074-8507865 of...

Lees meer
Michel van RuyvenDatum koempoelans 2016; Almelo, Hengelo, Enschede

Nieuwsbulletin digitaal

on 12 februari 2016

Zoals al eerder aangegeven willen wij het Nieuwsbulletin digitaal gaan verspreiden. Wij hebben daarvoor uw e-mailadres nodig. Ons verzoek aan de leden die een e-mailadres hebben om dat door te geven aan de secretaris. Dat heeft nog niet erg veel reactie opgeleverd. Toch wil ik een begin maken met het digitaal verzenden. Dit vooralsnog aan...

Lees meer
Michel van RuyvenNieuwsbulletin digitaal

Jaarverslag IKA’90 2015

on 12 februari 2016

Verenigingsjaar; 01 januari 2015 t/m 31 december-2015. 1. Groei van de vereniging. We kunnen ons ook dit afgelopen jaar weer verheugen in constante belangstelling van leden en niet leden. Een gelukkige en verheugende ontwikkeling. -De gemiddelde opkomst op de koempoelans was bij voortduring zeer goed. -Ook dit jaar moesten wij weer een dringend verzoek doen...

Lees meer
Michel van RuyvenJaarverslag IKA’90 2015

Agenda ALV – IKA’90 28 februari 2016

on 12 februari 2016

1. Opening 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV van 23-02-2015.(staan in het NB maart 2015) 4. Jaarverslag 2015 van de Secretaris. (NB febr. 2016) 5. Financieel verslag 2015 van de Penningmeester. 6. Verslag Kascommissie 2015. 7. Benoeming Kascommissie. 2016 8. Bestuursverkiezing. 9. Rondvraag. Sluiting....

Lees meer
Michel van RuyvenAgenda ALV – IKA’90 28 februari 2016

Van de voorzitter, februari 2016

on 12 februari 2016

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is weer een jaar geleden gehouden. Het nieuwe jaar 2016 dient zich weer aan en uw bestuur is weer volop bezig met het maken van nieuwe plannen. Wij willen U benadrukken dat dit februarinummer voor een groot deel informatie bevat voor de te houden ALV en ik verzoek u om...

Lees meer
Michel van RuyvenVan de voorzitter, februari 2016

Indische uitvaart

on 12 februari 2016

Van Sylvia Elders kregen wij het verzoek, om aan haar voornemen zelf een uitvaartorganisatie te gaan leiden, onder de aandacht te brengen bij onze leden. Reden waarom ik haar verzoek met haar gegevens in ons nieuwsbulletin plaats. Alle informatie kunt u op haar website lezen. www.indische-uitvaart.nl...

Lees meer
Michel van RuyvenIndische uitvaart

Nieuwjaarskoempoelan 2016

on 12 februari 2016

De Kerstkoempoelan van 2015 ligt alweer achter ons. Nieuwjaarskoempoelan van 2016 komt er alweer aan. De kerstkoempoelan was weer druk bezocht met sfeervolle muziek van Dance On. Als extra heeft de band in het eerste uur met een speciaal ingestudeerd programma voor een voortreffelijke kerstsfeer gezorgd. De Kerstman was weer present en op uitnodiging van...

Lees meer
Michel van RuyvenNieuwjaarskoempoelan 2016

Van de voorzitter, januari 2016

on 12 februari 2016

Het jaar 2015 is voorbij! 2016 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2016 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn. De volgende maand (op 28 februari) houden wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor...

Lees meer
Michel van RuyvenVan de voorzitter, januari 2016

Winter, oftewel, klaagzang van een kleumende Indo

on 10 februari 2016

Verdreven uit dat warme paradijs door een Indonesische fanaat, teruggestuurd naar onbekend Nederland, een land met een klimaat dat ik haat. Met z’n Maartse buien en April doet wat hij wil? No matter what, het is hier altijd zo kil. In Holland wintertijd Daar de tijd voor doerian En nog meer lekker fruit Wat ben...

Lees meer
Michel van RuyvenWinter, oftewel, klaagzang van een kleumende Indo