Ook willen we graag nogmaals een beroep doen op uw medewerking.

on 6 december 2016

We zouden het namelijk zeer op prijs stellen, als we na afloop van een koempoelan op uw medewerking mogen rekenen bij het alvast opeen stapelen van de stoelen in het beneden deel. Zodat wij die daarna met een kar terug kunnen brengen naar de lokalen waar ze die zaterdag voorafgaande aan de koempoelan, voor het...

Lees meer
Michel van RuyvenOok willen we graag nogmaals een beroep doen op uw medewerking.

Aanvulling voorwoord van de Voorzitter

on 6 december 2016

Dan nog even een aanvulling op het voorwoord van de Voorzitter. Peter Camerik heeft te kennen gegeven dat hij op de ALV in februari stopt met zijn bestuurstaken. Daardoor worden zijn taken door andere bestuursleden overgenomen. Wel heeft hij gevraagd om tijdens de koempoelans foto’s te mogen blijven maken. Dat vinden we natuurlijk fijn. Door...

Lees meer
Michel van RuyvenAanvulling voorwoord van de Voorzitter

Bravo…collega’s. Bedankt!

on 6 december 2016

Overigens hebben wij ook nog diverse rayonhoofden die maandelijks ervoor zorgen dat het bulletin op tijd bij u in de brievenbus ligt. Ongemerkt gebeuren er toch door onze vrijwillige leden hand – en spandiensten, waarvoor ik ook hen hiervoor bedankt. Naast de diverse taken binnen het bestuur is er altijd ruimte voor externe vrijwillige taken...

Lees meer
Michel van RuyvenBravo…collega’s. Bedankt!

Uw bestuur en hun passie voor onze Koempoelan middagen . . . .

on 6 december 2016

Als voorzitter stel ik het zeer op prijs te mogen samenwerken met mijn bestuursleden en op de eerste plaats wil ik hen dan ook bedanken voor hun inzet en enthousiasme die ze hebben getoond om onze Koempoelan middagen tot een succes te maken. Hartelijk dank bestuurders. Wat er achter de schermen gebeurd alvorens de Koempoelan...

Lees meer
Michel van RuyvenUw bestuur en hun passie voor onze Koempoelan middagen . . . .

Entree koempoelan met gepast geld s.v.p

on 6 december 2016

Dringend verzoek aan de bezoekers leden en niet leden Wilt u er rekening mee houden dat bij het betalen voor de toegang tot onze Koempoelan u met GEPAST GELD afrekent. Het komt zo vaak voor dat men met grote coupures betaalt en ons wisselgeld niet meer toereikend is. Hierdoor ontstaat oponthoud bij binnenkomst. Wij zijn...

Lees meer
Michel van RuyvenEntree koempoelan met gepast geld s.v.p

Contributie voor het jaar 2017

on 6 december 2016

Een dringend verzoek van de penningmeester Tony Kuschel om de contributie voor 15 december 2016 over te maken op rekeningnummer: NL43RABO0354862529 RABO-Bank te Almelo. U krijgt als u in gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief. Betaalt u niet op tijd dan wordt uw lidmaatschap opgeheven en krijgt u hiervan bericht thuis. De acceptgirokaarten zijn...

Lees meer
Michel van RuyvenContributie voor het jaar 2017

Bijwonen van onze Kerst Koempoelan

on 6 december 2016

Zeker wil ik U erop attenderen, dat op de KERST Koempoelan op 18 december 2016 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons te houden aan het maximumaantal bezoekers in het wijkgebouw de Schelf vanwege de brandweervoorschriften. Natuurlijk willen wij u allen graag van harte welkom heten maar VOL=VOL. Weet u zeker dat u de...

Lees meer
Michel van RuyvenBijwonen van onze Kerst Koempoelan

Van de voorzitter, december 2016

on 6 december 2016

Van de voorzitter, Deze laatste editie in december geeft aan dat het jaar 2016 bijna ten einde loopt…. Hoe kan het anders…Wij hebben hele leuke en fijne Koempoelans achter de rug. De opkomst was bijzonder (gemiddeld 200 bezoekers per keer). Uw bestuur is U daarvoor zeer erkentelijk en bij dezen onze welgemeende dank aan allen...

Lees meer
Michel van RuyvenVan de voorzitter, december 2016

Pasar Malam in de Bush

on 5 december 2016

Pasar Malam in de Bush 27 t/m 30 december en 2 t/m 8 januari van 15 tot 20 uur Toegang € 10. – www.burgerszoo.nl/pasarmalam...

Lees meer
Michel van RuyvenPasar Malam in de Bush

Stichting Slamat Datang. Enschede 2017

on 5 december 2016

Stichting Slamat Datang. Enschede 2017 06-januari Eerste vrijdag van de maand in de ”kantine van de Enschedese Boys. Geesinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede. Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. Opgave maaltijd 4 dagen van te voren. Tel: 053-4359945. An Thijssen of Francis Hulsmeijer, mail:slamatdatang@deposten.nl...

Lees meer
Michel van RuyvenStichting Slamat Datang. Enschede 2017

Stichting Insulinde Contact (SIC) 2016

on 5 december 2016

Stichting Insulinde Contact (SIC) 2016 16 december. Opgave; Ben Pelupessy: 074-2508892 of Sacha de Wilde 074-8507865 of 06-33796596 op de derde vrijdag v/d maand. Aanvang 13.30 uur. De koempoelans van de SIC worden gehouden in, Het Twentse Ros Twekkelerweg, 227 7553 LX Hengelo tel 0639426853....

Lees meer
Michel van RuyvenStichting Insulinde Contact (SIC) 2016