Yi-methode van dhr. Wim Maulany

op 15 december 2014

Beste dames en heren, er zijn nog workshops gepland waarin de Yi-methode van dhr. Wim Maulany zal worden toegelicht. Gedurende de workshop zal dhr. Wim Maulany uitgebreid stilstaan bij de ontspanningstechnieken en visie achter de Yi-methode. U zult zelf de basistechnieken van Yi-methode leren toepassen en u zult leren hoe deze van toegevoegde waarde is bij de uitvoering van Tai-chi chuan.

Bij een tweede workshop wordt er ook stilgestaan bij de technieken, de visie en het leren ervaren van de Yi-methode. Daarnaast zult u leren hoe deze techniek kan worden toegepast bij het geven van massages.

Voor meer informatie of voor inschrijvingen kunt u terecht op de website www.maulany.nl en/of kunt u contact opnemen met,
Suzanne Egging (s.egging-workshopmaulany@hotmail.com

Michel van RuyvenYi-methode van dhr. Wim Maulany