25-jarig jubileum

 • Programma Jubileumkoempoelan

  Jubileum programma IKA ’90, 27 September 2015. 13.00 – 13.10 OPENING en welkomstwoord of toespraak 13.10 – 13.15 Officiële opening ceremoniemeester 13.15 – 13.55 1e optreden NUSANTARA 13.55 – 14.00 PAUZE  14.00 – 14.40 1e optreden…
 • Het dankwoord

  Namens het voltallig bestuur wil ik allen danken voor het vertrouwen in ons en dat wij nog in lengte van jaren de Indische Koempoelan Almelo een warm hart mogen toedragen. Wij verwachten u op 27…
 • Het huidige IKA bestuur

  Voorzitter, Tony Kuschel. Secretaris, Nol Kok. 1e Penningmeester, Ron Burer. 2e penningmeester, Elly Woudstra. Organisatie interne zaken, Martin de Jonge en Joop Neijndorff. Sociaal contactpersoon en melding van zieken, Andrea van ’t Oostende. Algemene zaken,…
 • De website van de IKA

  De nieuwe website van de IKA is gereed: www.indischekoempoelan.nl. Wij trachten de website up to date te houden. In de toekomst is het mogelijk om het NB direct via de website te bekijken. Indien u…
 • Het 20 jaar bestaan

  Dit evenement vond plaats op 29 augustus 2010. Wij hebben het voorrecht om bij het wijkgebouw De Schelf alle ruimtes te mogen benutten voor ons 4e lustrum. De reden ook dat wij de niet leden,…
 • De vrijwilligers van de IKA

  Onvoorstelbaar eigenlijk hoe onze vrijwilligers in de afgelopen jaren en tot op heden ten dage, altijd bereid zijn om gevraagd of ongevraagde hand en spandiensten te verrichten in allerlei verwante organisaties, maar ook binnen de…
 • De Indiëherdenking Enschede

  Ieder jaar vindt op 15 augustus bij het Indiëmonument in het Blijdensteinpark in Enschede de herdenking plaats van oorlogsgetroffenen in zuid oost Azië De organisatie doet altijd een beroep op de vrijwilligers van de IKA….
 • De geschiedeniswand

  Voorheen waren de panelen vervaardigd uit zwaar materiaal. Gelukkig is dit veranderd. In 2008 is het met subsidie van “het Gebaar” mogelijk gemaakt om de geschiedeniswand van 27 panelen in een nieuw ontwerp op oprolbare…
 • De Indiëdagen

  In het jaar 2001 zijn de Indiëdagen, op de Pasar Malam georganiseerd door dhr. Lammers, afgeschaft. Het waren best drukke dagen tijdens de Pasar in Hengelo. Veel standhouders van diverse organisaties, die affiniteit hadden met…
 • De SIKB

  De Stichting Indische Koempoelan Besar. In het jaar 2000 mag ik als IKA voorzitter het roer overnemen als voorzitter de SIKB. Hieronder vallen ook de koempoelans van Hengelo en Enschede. Eenmaal per jaar kwamen de…
 • De Tong Tong Fair

  Ieder jaar organiseren wij een BUSREIS voor onze leden naar de TTF in den Haag. Hiervoor is heel veel belangstelling. Het belooft altijd een hele leuke dag. Tijdens de rit voorzien wij ook in gratis…
 • Opbouw koempoelan

  Opbouw van de zaal in de Schelf. Het inrichten vooraf en weer terugzetten na afloop van de koempoelan. De zaterdagmorgen voor de koempoelan, wordt door een groep vrijwilligers van de IKA in het wijkcentrum de…
 • De verspreiding van het Nieuwsbulletin

  Wat eraan voorafgaat? De voorzitter en secretaris gaan direct na een koempoelan aan de slag met het redigeren van het volgende nieuwsbulletin. Nadat de kopij is vervaardigd door de secretaris en het voorwoord van de…
 • De kassa verkoop

  Het lijkt op zich een eenvoudige zaak. Maar niets is minder waar. De penningmeester ontvangt de opgave van de leden (telefonisch of mondeling) en maakt uiteindelijk een totaallijst op van de bezoekers voor de koempoelan….
 • Maandelijkse vergadering

  Elke dinsdag voor de koempoelan komt het voltallig bestuur bijeen om de voorbereiding te treffen voor de komende koempoelan. Hier wordt het programma van die middag besproken en de taken doorgenomen. Het bestuur wil niets…
 • De verjaardagen

  Een van onze leden heeft zich bereid verklaard voor de verzending van de verjaardagskaarten zorg te dragen. Volgens de ledenlijst, wordt een selectie per maand op verjaardag-datum bijgehouden. Wij krijgen heel veel fijne reacties van…
 • Het ziekenbezoek

  Als bestuur van een vereniging is het op zijn minst een goede zaak om ons ook over het wel en wee van onze leden te bekommeren. Niemand kiest ervoor om ziek te worden en een…
 • De vliegerdag

  Het fenomeen vliegeren is bij de meeste Indische mensen alom bekend vanuit hun jeugd. Logisch toch om deze activiteit voor onze leden en niet leden te organiseren. De vliegersport is ook onderhevig aan een wedstrijd…
 • De visdag

  Natuurlijk zijn onder de IKA leden verwoede vissers. Ook hieraan heeft de IKA zijn medewerking aan verleend. Vrijwilligers met veel kennis op het gebied van de hengelsport hebben een visdag georganiseerd. Wij stellen een IKA…
 • De Verwendag

  Voor de Verwendag is de ledenlijst onder de loep genomen. Van ons ledenbestand uitgaand bleken we al over de 300 leden te hebben, waarvan ruim 75% in de leeftijd van 65 plus. Verder kijkend bleek…
 • Bands

  Voorafgaand aan het nieuwe jaar, worden voor het hele jaar, de Bands contractueel vastgelegd. Hierdoor hebben we bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar zekerheid welke bands er per maand gecontracteerd zijn. En zo voorkomen…
 • Het 4e lustrum 2005 – 2010

  Het jubileumfeest is gepland op 29 augustus 2010. Niet toevallig is het feest in augustus gehouden. Statutair is op 27 augustus 1991 de IKA’90 opgericht. Hoe het 20 jarig jubileum heeft plaatsgevonden kom ik later…
 • Het 3e lustrum. 2000 – 2005

  In het derde lustrum is de juni koempoelan in 2005 gevierd. Voor zover aanwezig was het oprichtingsbestuur uitgenodigd en in het zonnetje gezet. De IKA 1 en IKA 2 band hebben het jubileumfeest muzikaal verzorgd….
 • De maand december

  De kerstkoempoelan. De zondag voor de kerst houden wij onze kerstkoempoelan. Om in de sfeer van de kerst te komen is getracht het eerste uur een kerstprogramma te presenteren waarbij een gospelgroep of een zangkoor…
 • De maand november

  Een koempoelan met een Mini-bazaar. Dit idee is sluipend ingevoerd. Er is behoefte om onze leden de gelegenheid te bieden om op het gebied van nijverheid en vaardigheden in de ruimste zin publiekelijk ten toon…
 • De maanden september en oktober

  Houden we aan als rustige middagen. Indien er behoefte zou zijn dan zal tijdens deze maanden extra activiteiten kunnen worden ingelast.
 • De maanden juli en augustus

  Worden geen koempoelans gehouden. Het is wel fijn dat er een rustpauze wordt ingelast. Indien niet noodzakelijk houden wij als bestuur deze (vakantie) pauze aan.
 • De maand juni

  Optreden van de Ika-gelegenheidsband. Persoonlijk ben ik als voorzitter van de IKA bijzonder geïnteresseerd in de muziek. Onder de IKA-leden bleek heel veel talent aanwezig te zijn. Een oproep in het bulletin werd geplaatst en…
 • De maand mei

  Klederdracht koempoelan. Een idee is mij ter ore gekomen. Een van onze leden vroeg zich af of het bij de leden leeft om tijdens de mei koempoelan in Traditionele klederdracht te komen. Het is niet…
 • De maand april

  Over het algemeen genomen is het in april een rustige bijeenkomst. Maar zeker niet ongezellig. Er is ook weleens behoefte om in een wat rustiger sfeer samen te komen. Het programma is niet anders. Vier…
 • De maand maart

  De Paaskoempoelan. De zomertijd gaat in op het einde van de maand maart. Leuke gedachte om dan wat tropische activiteiten naar binnen te halen. In de eerste fase trad toen op de Hawaiian dansgroep Fraduze….
 • De maand februari

  Statutair dienen wij een Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden en hiervoor is de maand februari heel geschikt. Het afgelopen jaar is dan financieel gezien gunstig om de jaarrekening te presenteren en verantwoording af te…
 • De maand januari

  Voorheen werd volstaan met een nieuwjaarsreceptie voor de leden, gehouden in de avonduren. De opkomst was gering. Iets om over na te denken! Het bestuur heeft unaniem besloten om van de januari-receptie een Nieuwjaars-koempoelan te…
 • Het derde lustrum 2000-2005

  Vanaf het moment van aantreden als voorzitter van de IKA’90 heb ik actie ondernomen en persoonlijk diverse leden benaderd om in een nieuw te vormen bestuur deel te nemen. Het dagelijks bestuur was afgerond. Een…
 • Het tweede lustrum 1995-2000

  In deze periode leek het erop alsof de IKA’90 op de proef werd gesteld. Diverse perikelen binnen het bestuur hebben toch geleid tot een kleine afsplitsing van het ledenbestand. Uiteindelijk is het bestuur aangebleven en…
 • Het eerste lustrum 1990-1995

  Na diverse koempoelans in de Trefhoek te hebben gehouden werd naarstig gezocht naar een accommodatie, om permanent bijeenkomsten te houden. Weldra deed zich de mogelijkheid voor bij het Trefpunt Elisabeth. Op 17 april 1990 (na…
 • Hoe is het begonnen?

  In het wijkcentrum de Trefhoek aan de Ootmarsumsestraat in Almelo werden in 1990 al diverse bijeenkomsten gehouden door een kleine groep Indische Nederlanders (Indo’s). Het enthousiasme onder hen was enorm en toch bleek al snel…
 • Het 5e lustrum op 27 september 2015

  De afgelopen 25 jaar is er binnen de vereniging van alles en nog wat aan de orde geweest. Er is heel wat op ons afgekomen en om aan te geven waar wij als bestuur mee…