• Programma Jubileumkoempoelan

  Jubileum programma IKA ’90, 27 September 2015. 13.00 – 13.10 OPENING en welkomstwoord of toespraak 13.10 – 13.15 Officiële opening ceremoniemeester 13.15 – 13.55 1e optreden NUSANTARA 13.55 – 14.00 PAUZE  14.00 – 14.40 1e optreden IKA-BAND 14.40 – 14.45 PAUZE 14.45 – 15.00 DANSGROEP DANSA 15.00 – 15.05 PAUZE 15.05 – 15.35 2e optreden NUSANTARA
 • Het dankwoord

  Namens het voltallig bestuur wil ik allen danken voor het vertrouwen in ons en dat wij nog in lengte van jaren de Indische Koempoelan Almelo een warm hart mogen toedragen. Wij verwachten u op 27 september op ons jubileumfeest! Namens het bestuur; Tony Kuschel uw voorzitter.
 • Het huidige IKA bestuur

  Voorzitter, Tony Kuschel. Secretaris, Nol Kok. 1e Penningmeester, Ron Burer. 2e penningmeester, Elly Woudstra. Organisatie interne zaken, Martin de Jonge en Joop Neijndorff. Sociaal contactpersoon en melding van zieken, Andrea van ’t Oostende. Algemene zaken, Christien Jacobs. Pr. info en ledenadministratie, Peter Camerik. Van Links naar rechts: Nol, Elly, Ron, Peter, Tony, Andrea, Joop, Christien,
 • De website van de IKA

  De nieuwe website van de IKA is gereed: www.indischekoempoelan.nl. Wij trachten de website up to date te houden. In de toekomst is het mogelijk om het NB direct via de website te bekijken. Indien u een email adres heeft, kan de secretaris u het NB toesturen. Voordeel hiervan is dat u het NB niet door
 • Het 20 jaar bestaan

  Dit evenement vond plaats op 29 augustus 2010. Wij hebben het voorrecht om bij het wijkgebouw De Schelf alle ruimtes te mogen benutten voor ons 4e lustrum. De reden ook dat wij de niet leden, die onze koempoelan regelmatig bezoeken graag bij dit lustrumfeest erbij willen betrekken. De opkomst was bijzonder.
 • De vrijwilligers van de IKA

  Onvoorstelbaar eigenlijk hoe onze vrijwilligers in de afgelopen jaren en tot op heden ten dage, altijd bereid zijn om gevraagd of ongevraagde hand en spandiensten te verrichten in allerlei verwante organisaties, maar ook binnen de vereniging zelf. Het sterke punt van onze IKA is eigenlijk de inzet van onze vrijwilligers. Vrijwillig maar niet vrijblijvend wordt
 • De Indiëherdenking Enschede

  Ieder jaar vindt op 15 augustus bij het Indiëmonument in het Blijdensteinpark in Enschede de herdenking plaats van oorlogsgetroffenen in zuid oost Azië De organisatie doet altijd een beroep op de vrijwilligers van de IKA. De uitvoering op de dag zelf verloopt altijd uitstekend. Zowel in het bestuur als voor het presenteren van de koffie,
 • De geschiedeniswand

  Voorheen waren de panelen vervaardigd uit zwaar materiaal. Gelukkig is dit veranderd. In 2008 is het met subsidie van “het Gebaar” mogelijk gemaakt om de geschiedeniswand van 27 panelen in een nieuw ontwerp op oprolbare banieren te drukken. Dat maakt het vervoeren en op de Pasar Malam en diverse locaties in het hele land ten
 • De Indiëdagen

  In het jaar 2001 zijn de Indiëdagen, op de Pasar Malam georganiseerd door dhr. Lammers, afgeschaft. Het waren best drukke dagen tijdens de Pasar in Hengelo. Veel standhouders van diverse organisaties, die affiniteit hadden met het Indisch zijn namen hieraan deel. Het culturele gedeelte en de historische waarde van allerhande onderwerpen kwamen tijdens de Indiëdagen
 • De SIKB

  De Stichting Indische Koempoelan Besar. In het jaar 2000 mag ik als IKA voorzitter het roer overnemen als voorzitter de SIKB. Hieronder vallen ook de koempoelans van Hengelo en Enschede. Eenmaal per jaar kwamen de besturen van de IKA, SIC en de SOVT uit Enschede, Nasi Idjo, Stichting Herdenking Enschede bij elkaar om elkaars jaarprogramma
 • De Tong Tong Fair

  Ieder jaar organiseren wij een BUSREIS voor onze leden naar de TTF in den Haag. Hiervoor is heel veel belangstelling. Het belooft altijd een hele leuke dag. Tijdens de rit voorzien wij ook in gratis koffie en versnaperingen. Tussen de 40 en 50 leden vermaken zich op die dag op de Pasar Malam besar in
 • Opbouw koempoelan

  Opbouw van de zaal in de Schelf. Het inrichten vooraf en weer terugzetten na afloop van de koempoelan. De zaterdagmorgen voor de koempoelan, wordt door een groep vrijwilligers van de IKA in het wijkcentrum de Schelf de opstelling voor de zondagmiddag in orde gemaakt. Het zal de leden ontgaan wat er allemaal vooraf gaat aan
 • De verspreiding van het Nieuwsbulletin

  Wat eraan voorafgaat? De voorzitter en secretaris gaan direct na een koempoelan aan de slag met het redigeren van het volgende nieuwsbulletin. Nadat de kopij is vervaardigd door de secretaris en het voorwoord van de voorzitter is opgenomen stuurt hij die op aan de voorzitter met het verzoek waar nodig te corrigeren. Daarna gaat het
 • De kassa verkoop

  Het lijkt op zich een eenvoudige zaak. Maar niets is minder waar. De penningmeester ontvangt de opgave van de leden (telefonisch of mondeling) en maakt uiteindelijk een totaallijst op van de bezoekers voor de koempoelan. Een ander bestuurslid maakt aan de hand de bezoekerslijst de enveloppen klaar en voorziet die van de eetbonnen en consumpties
 • Maandelijkse vergadering

  Elke dinsdag voor de koempoelan komt het voltallig bestuur bijeen om de voorbereiding te treffen voor de komende koempoelan. Hier wordt het programma van die middag besproken en de taken doorgenomen. Het bestuur wil niets aan het toeval overlaten. Overige agendapunten worden behandeld waarbij eenieder volledige inspraak heeft. Door een vorm van evaluatie van de
 • De verjaardagen

  Een van onze leden heeft zich bereid verklaard voor de verzending van de verjaardagskaarten zorg te dragen. Volgens de ledenlijst, wordt een selectie per maand op verjaardag-datum bijgehouden. Wij krijgen heel veel fijne reacties van onze leden. Men stelt dit gebaar zeer op prijs. Wij hebben een zelf ontworpen IKA verjaardagskaart en zijn er best
 • Het ziekenbezoek

  Als bestuur van een vereniging is het op zijn minst een goede zaak om ons ook over het wel en wee van onze leden te bekommeren. Niemand kiest ervoor om ziek te worden en een van harte beterschapskaart kan weliswaar de persoon opvrolijken en dit is wat wij als bestuur willen delen met onze leden.
 • De vliegerdag

  Het fenomeen vliegeren is bij de meeste Indische mensen alom bekend vanuit hun jeugd. Logisch toch om deze activiteit voor onze leden en niet leden te organiseren. De vliegersport is ook onderhevig aan een wedstrijd gevecht vliegeren met Glastouw. In diverse ploegen ingedeeld komt uiteindelijk een winnaar uit voort. Deze “jago” verdient dan de prijs,
 • De visdag

  Natuurlijk zijn onder de IKA leden verwoede vissers. Ook hieraan heeft de IKA zijn medewerking aan verleend. Vrijwilligers met veel kennis op het gebied van de hengelsport hebben een visdag georganiseerd. Wij stellen een IKA prijs ter beschikking voor de prijswinnaars. Ieder jaar weer herhaalt zich deze activiteit en de belangstelling is enorm. Vist u
 • De Verwendag

  Voor de Verwendag is de ledenlijst onder de loep genomen. Van ons ledenbestand uitgaand bleken we al over de 300 leden te hebben, waarvan ruim 75% in de leeftijd van 65 plus. Verder kijkend bleek dat de 70 PLUSSERS rond de 100 in aantal waren. Woow. Er was een idee bij ons opgekomen om voor
 • Bands

  Voorafgaand aan het nieuwe jaar, worden voor het hele jaar, de Bands contractueel vastgelegd. Hierdoor hebben we bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar zekerheid welke bands er per maand gecontracteerd zijn. En zo voorkomen wij dat er koempoelan middagen zijn die zonder muziek gehouden zouden worden.
 • Het 4e lustrum 2005 – 2010

  Het jubileumfeest is gepland op 29 augustus 2010. Niet toevallig is het feest in augustus gehouden. Statutair is op 27 augustus 1991 de IKA’90 opgericht. Hoe het 20 jarig jubileum heeft plaatsgevonden kom ik later op terug. De heren Bolding en Baden zijn voor IKA bestuurders geen onbekenden. Na de oprichting bleven de contacten hecht
 • Het 3e lustrum. 2000 – 2005

  In het derde lustrum is de juni koempoelan in 2005 gevierd. Voor zover aanwezig was het oprichtingsbestuur uitgenodigd en in het zonnetje gezet. De IKA 1 en IKA 2 band hebben het jubileumfeest muzikaal verzorgd. Er is een IKA lied gecomponeerd en door het IKA koor onder leiding van Lies Schreuder gezongen. De hawaiian dansgroep
 • De maand december

  De kerstkoempoelan. De zondag voor de kerst houden wij onze kerstkoempoelan. Om in de sfeer van de kerst te komen is getracht het eerste uur een kerstprogramma te presenteren waarbij een gospelgroep of een zangkoor het eerste uur opvult met kerstliederen. Het samen zijn op deze middag kenmerkt zich van de overige bijeenkomsten. De belangstelling
 • De maand november

  Een koempoelan met een Mini-bazaar. Dit idee is sluipend ingevoerd. Er is behoefte om onze leden de gelegenheid te bieden om op het gebied van nijverheid en vaardigheden in de ruimste zin publiekelijk ten toon te stellen. Het aantal stands ligt tussen de 5 a 6. Vooraf dient men zich op te geven bij het
 • De maanden september en oktober

  Houden we aan als rustige middagen. Indien er behoefte zou zijn dan zal tijdens deze maanden extra activiteiten kunnen worden ingelast.
 • De maanden juli en augustus

  Worden geen koempoelans gehouden. Het is wel fijn dat er een rustpauze wordt ingelast. Indien niet noodzakelijk houden wij als bestuur deze (vakantie) pauze aan.
 • De maand juni

  Optreden van de Ika-gelegenheidsband. Persoonlijk ben ik als voorzitter van de IKA bijzonder geïnteresseerd in de muziek. Onder de IKA-leden bleek heel veel talent aanwezig te zijn. Een oproep in het bulletin werd geplaatst en ja hoor de aanmeldingen stroomden binnen. Enkele leden hebben de gitaren weer opgepoetst en hun vaardigheden weer snel aangeleerd. De
 • De maand mei

  Klederdracht koempoelan. Een idee is mij ter ore gekomen. Een van onze leden vroeg zich af of het bij de leden leeft om tijdens de mei koempoelan in Traditionele klederdracht te komen. Het is niet verplicht hoor. Velen hebben nog heel wat kleding in de kast hangen, die nooit eens gebruikt wordt. En ja, waarom
 • De maand april

  Over het algemeen genomen is het in april een rustige bijeenkomst. Maar zeker niet ongezellig. Er is ook weleens behoefte om in een wat rustiger sfeer samen te komen. Het programma is niet anders. Vier keer per jaar is een adviseur van de stichting Pelita aanwezig om allerhande vragen omtrent de WUV of de Wubo
 • De maand maart

  De Paaskoempoelan. De zomertijd gaat in op het einde van de maand maart. Leuke gedachte om dan wat tropische activiteiten naar binnen te halen. In de eerste fase trad toen op de Hawaiian dansgroep Fraduze. Het jaar daarop de dansgroep Hawaiian Sunrise op. Een jaar later de dansgroep Hawaiian Treasure . De dansgroepen konden niet
 • De maand februari

  Statutair dienen wij een Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden en hiervoor is de maand februari heel geschikt. Het afgelopen jaar is dan financieel gezien gunstig om de jaarrekening te presenteren en verantwoording af te leggen aan de leden over het reilen en zeilen van de vereniging. Ja ook een geschikt moment om het bestuur
 • De maand januari

  Voorheen werd volstaan met een nieuwjaarsreceptie voor de leden, gehouden in de avonduren. De opkomst was gering. Iets om over na te denken! Het bestuur heeft unaniem besloten om van de januari-receptie een Nieuwjaars-koempoelan te maken en dus een uitbreiding van een koempoelan-middag. De voorzitter houdt dan zijn jaarlijkse toespraak en er wordt een toost
 • Het derde lustrum 2000-2005

  Vanaf het moment van aantreden als voorzitter van de IKA’90 heb ik actie ondernomen en persoonlijk diverse leden benaderd om in een nieuw te vormen bestuur deel te nemen. Het dagelijks bestuur was afgerond. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Nu nog commissieleden aanzoeken, die bereid zouden zijn diverse taken binnen de vereniging te
 • Het tweede lustrum 1995-2000

  In deze periode leek het erop alsof de IKA’90 op de proef werd gesteld. Diverse perikelen binnen het bestuur hebben toch geleid tot een kleine afsplitsing van het ledenbestand. Uiteindelijk is het bestuur aangebleven en vond tegen het einde van het 10e jaar een bestuurswisseling plaats. De namen van de bestuursleden die in het 2e
 • Het eerste lustrum 1990-1995

  Na diverse koempoelans in de Trefhoek te hebben gehouden werd naarstig gezocht naar een accommodatie, om permanent bijeenkomsten te houden. Weldra deed zich de mogelijkheid voor bij het Trefpunt Elisabeth. Op 17 april 1990 (na de Pasen) werd de eerste koempoelan in de nieuwe locatie gehouden. De opkomst was toen 20 personen inclusief het bestuur
 • Hoe is het begonnen?

  In het wijkcentrum de Trefhoek aan de Ootmarsumsestraat in Almelo werden in 1990 al diverse bijeenkomsten gehouden door een kleine groep Indische Nederlanders (Indo’s). Het enthousiasme onder hen was enorm en toch bleek al snel dat men deze gezellige bijeenkomsten ook wel wilde gaan delen met de overige Indische gemeenschap in Almelo. Na informatie in
 • Het 5e lustrum op 27 september 2015

  De afgelopen 25 jaar is er binnen de vereniging van alles en nog wat aan de orde geweest. Er is heel wat op ons afgekomen en om aan te geven waar wij als bestuur mee bezig zijn geeft het voorgaande u een beeld van het reilen en zeilen van onze vereniging. Wij hebben Budgettair gezien
Michel van Ruyven25-jarig jubileum