Waarom dit verhaal

op 30 oktober 2017

Waarom dit verhaal.
Op de bovenstaande foto’s kun je zien hoe er de zaterdag voor een koempoelan door het bestuur en vrijwilligers gewerkt wordt om de zaal in het wijkcentrum “de Schelf” in te richten voor de koempoelan van de zondag er na.

Dat het IKA bestuur zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van de zaal en alle ruimtes waar ze gebruik van maken, is niet bij alle leden bekend. Daarom heeft op ons verzoek, Danny Severijns, een serie foto’s gemaakt om u zo een indruk te geven van wat er allemaal bij komt kijken, voordat de zaal zodanig ingericht is dat u zondagmiddag na aankomst rustig uw jas uit kunt trekken en daar plaats nemen waar u graag wilt.

De complete inrichting van de zaal is afhankelijk van het aantal opgaven die u voorafgaand aan de koempoelan gedaan heeft, als u besloten heeft om te komen. Door uw opgaven weten wij hoeveel tafels en stoelen er gereed gezet moeten worden. Daarmee voorkomen we dat we tijdens een koempoelan als alle bezoekers al zitten nog met stoelen of tafels zouden moeten gaan slepen.

Buiten het feit dat het onmogelijk zou zijn in een volle zaal, is het ook niet meer mogelijk omdat zoals je op de foto’s kunt zien de benodigde tafels en stoelen uit verschillende zalen van de “DE SCHELF” gehaald moeten worden.

Om een vlotte doorstroming bij binnenkomst mogelijk te maken worden de entree kaarten met consumptiebonnen op naam vooraf gereed gemaakt en in een envelop gedaan, kopjes en glazen voor de koffie en thee en de grote koffieketel ook al vast gereed gezet. Ook de catering moet dus op tijd weten voor hoeveel maaltijden er gekookt moet worden. Dat gebeurt dus nadat het aantal opgaven is doorgegeven. Dat houdt tevens in dat als u verhinderd bent en zich niet afmeldt wij dus teveel besteld hebben, maar dat wel netjes moeten betalen.

Na afloop van de koempoelan. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het weer in de oorspronkelijke staat terug brengen van de inrichting van het wijkcentrum Dat houdt dus ook in, dat na afloop van de koempoelan op zondagmiddag om 17.30 uur, het er voor het bestuur en een aantal vrijwilligers nog lang niet opzit. Al het meubilair, tafels, stoelen, barkrukken, schotten enz. Alles moet namelijk na afloop van de koempoelan weer zo snel mogelijk naar de zalen, waar het zaterdag uitgehaald is, terug gebracht worden. Het podium moet weer afgebroken worden en opgeruimd.

Het scherm met het decor, de schotten, en het vloerkleed kunnen pas weg als de band van die dag zijn spullen ingepakt en van het podium verwijderd heeft. Daarna kunnen de tafels en stoelen die uit de zalen achter het podium gehaald zijn weer terug gebracht worden en ook het podium weer voorzien worden van de veiligheidshekken. Gelukkig zijn er altijd extra vrijwilliger (leden), die zowel zaterdag voorafgaand aan de koempoelan als zondag naloop, de mouwen opstropen en dan samen met onze bestuursleden de schouders er onder zetten om alle meubilair weer zo snel mogelijk op de juiste plaats terug te zetten.

Daarom dit verhaal.
Op de eerste plaats omdat wij merken dat er veel leden zijn die geen flauw idee hebben wat er zoal qua inzet en energie van het bestuur verlangt wordt om een koempoelan in de Schelf zondags mogelijk te maken.

Dat het hele bestuur zoals u weet wel bereidt is om zich op meerdere vlakken voor onze leden in te zetten en in te spannen, is geen punt van discussie. Maar dat zij ook de jongste niet meer zijn wordt natuurlijk duidelijk als zij in het voortraject en na de koempoelan fysiek zwaar werk willen doen. Dan kan dat in een aantal gevallen niet altijd meer. Dan komt het dus op de mensen neer die het wel kunnen en het met veel plezier en inzet voor elkaar boksen. Natuurlijk duidelijk ook weer binnen hun grenzen. Des te meer waardering voor het gehele bestuur en natuurlijk ook voor de vrijwilligers die ons trouw bij de vele activiteiten behulpzaam zijn. U mag deze mededeling ook als een oproep zien gericht aan de jongere en fysiek sterke leden onder ons, om zich beschikbaar te stellen om als vrijwilliger zich bij het bestuur te melden zodat die in overleg kan kijken waar of wanneer we nieuwe krachten kunnen inzetten.

Hopelijk heeft u een beetje meer een indruk gekregen van de activiteiten die nodig zijn om onze koempoelans mogelijk te maken. Waardoor we met zo veel plezier elkaar kunnen blijven ontmoeten in de werkelijk fantastische onderlinge sfeer waarvoor u allen die dat mogelijk maken verantwoordelijk bent. En wij hopen dat nog vele jaren te kunnen blijven realiseren.

Namens het bestuur van de IKA
Nol Kok

Michel van RuyvenWaarom dit verhaal