5% verhoging door gemeente opgelegd

op 11 december 2015

Binnen de organisatie van het buurthuis de Schelf zijn alle tarieven met 5% verhoogd met ingang van 1 januari 2016. Dit geldt zowel voor de huur van de lokalen evenals voor alle consumpties aan de bar. Dit kan voor de IKA extra kosten met zich meebrengen. Met alle bezuinigingen en de btw verhoging wordt het entreegeld en de maaltijden eveneens verhoogd In het januari bulletin wordt de verhoging in beeld gebracht. Mijn dank voor uw begrip in deze.
Tony Kuschel

Michel van Ruyven5% verhoging door gemeente opgelegd