Aanmelding van leden op de Vaste Lijst.

op 15 november 2016

Eveneens naar aanleiding van onze enquête hebben 70 leden te kennen gegeven dat zij op de VASTE LIJST geregistreerd willen staan. Dit houdt namelijk in dat deze registratie heeft plaatsgevonden n.a.v. het door u ingevulde registratieformulier en ondertekend bij Martin de Jonge is ingeleverd.

Michel van RuyvenAanmelding van leden op de Vaste Lijst.