Afmelden indien u verhinderd bent.

op 15 november 2016

Kunt u NIET op de eerstvolgende koempoelan komen, dan verwachten wij dat u zich afmeldt bij
Peter Camerik telefoon 0546-843461
of per email: camerik@caiway.nl

Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u op de koempoelan aanwezig bent. Wij houden ons het recht voor uw nalatigheid te moeten bestraffen met het in rekening brengen van een bestelde maaltijd voor een bedrag van 6,50 euro d.m.v. een toegezonden nota na onze koempoelan.

Telefonische aanmelding voor de vaste lijst wordt niet in behandeling genomen. U kunt uw aanmeldformulier alsnog inleveren bij Martin de Jonge.
Wílt u hiervan goede nota nemen.

Hartelijk dank voor u welwillende medewerking in deze
Namens het voltallig bestuur van de IKA’90

Michel van RuyvenAfmelden indien u verhinderd bent.