Afscheid Erry Stoové

op 4 november 2015

15 sep 2015 Heeft u een momentje?
Acht jaar geleden mocht ik op verzoek van toenmalig staatssecretaris van VWS, mevrouw Jet Bussemaker, een bestuur bij elkaar zoeken voor het Indisch Herinneringscentrum. De rest is geschiedenis. U heeft het IHC in de afgelopen acht jaar kunnen volgen. Onze intrek, als vierde herinneringscentrum, op Bronbeek in Arnhem. De opening van ons kantoor op de bovenverdieping van de Boerderij op het Landgoed. De succesvolle opening van de publiekspresentatie “Het Verhaal van Indië”. In deze tentoonstelling geven wij een overzicht van ons gemeenschappelijk erfgoed. Van VOC tot de repatriëring. De aanstelling van onze directeur Yvonne van Genugten. Nu het boegbeeld van het IHC. De presentatie van de Wereldexpres en nog vele andere activiteiten. Bij de start hebben wij als bestuur besloten ons te houden aan de moderne spelregels voor Goed Bestuur. Aan ons bestuurslidmaatschap hebben wij om die reden een termijn verbonden. De eerste die aftrad is de heer Kees Neisingh. Nu ben ik aan de beurt. Het vervult mij met enige weemoed. Wat een eervolle opdracht was, groeide uit tot een levensopdracht.
Zorgen dat het verhaal van Indië – wat we daar deden, hoe het onze voorouders en onszelf is gegaan, de verschrikkingen van oorlog, de onafhankelijkheidsstrijd, onze terugkeer naar Nederland – dat verhaal moest een vaste plek krijgen. Moet voor vele generaties na ons nog steeds gemakkelijk toegankelijk blijven. Daar heeft ons bestuur hard aan gewerkt. Vaak vele uren. Wij hebben enorm geïnvesteerd in de relatie met Defensie, de “hoofdbewoner” van Bronbeek. Met wisselend succes. Maar altijd met plezier. Ik heb er goede vrienden aan over gehouden. Er is nog veel te winnen. Ons verhaal moet verder worden ingekleurd. Moet nog meer facetten krijgen. Mijn opvolger, Jan Willem Kelder, neemt de eervolle taak op zich om samen met de overige leden van het eerste uur, Winnie Sorgdrager, Vaya Nijhof, Bing Go en de nieuwkomer in het bestuur Peter Steenmeijer, verder vorm te geven aan het Vierde Herinneringscentrum in Nederland. Aan uw IHC. Ik zal het IHC op enige afstand blijven volgen. Het IHC heeft zich in mijn hart en ziel genesteld. Dat blijft! Dank dat u dit moment heeft genomen om even stil te staan bij mijn vertrek uit het IHC bestuur.

Selamat tinggal.
Erry Stoové (Voorzitter Indisch herinneringscentrum IHC )

Michel van RuyvenAfscheid Erry Stoové