Aftreden penningmeester Ron Burer per 1 april 2016

op 8 april 2016

Ron Burer heeft te kennen gegeven dat hij om gezondheidsreden stopt als penningmeester van de Indische Koempoelan Almelo per 1 april 2016. Inmiddels heeft hij de boekhouding op 5 april 2016 overgedragen aan de voorzitter en is hem decharge verleend per genoemde datum.

Vanaf juni 2001 tot 1 april 2016 heeft Ron onze vereniging een warm hart toegedragen en de boekhouding op een keurige manier uitgevoerd. De kascommissie verslagen in de afgelopen 15 jaren liegen er niet om. Hartelijk dank voor je inzet en toewijding in deze. Wij willen ook langs deze weg nogmaals dank overbrengen aan Grada.

Met haar instemming en de tijd die je ervoor krijgt om de boekhouding te doen, willen wij niet ontkennen, dat ook Grada haar bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van je functie als penningmeester van de IKA’90.

Het bestuur dankt jullie voor de inzet van de afgelopen jaren en wij wensen jullie veel geluk en gezondheid toe in lengte van jaren. Wij hopen jullie op de Koempoelan te mogen verwelkomen. Tot ziens of tot horens.

Met een hartelijke groet.
Namens het bestuur van de IKA’90.

Michel van RuyvenAftreden penningmeester Ron Burer per 1 april 2016