Agenda ALV – IKA’90 28 februari 2016

op 12 februari 2016

1. Opening
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen ALV van 23-02-2015.(staan in het NB maart 2015)
4. Jaarverslag 2015 van de Secretaris. (NB febr. 2016)
5. Financieel verslag 2015 van de Penningmeester.
6. Verslag Kascommissie 2015.
7. Benoeming Kascommissie. 2016
8. Bestuursverkiezing.
9. Rondvraag.
Sluiting.

Michel van RuyvenAgenda ALV – IKA’90 28 februari 2016