Algemene leden vergadering 2014

op 4 januari 2014

Volgende maand, februari 2014 houden we alweer onze jaarlijkse ALV (algemene leden vergadering) -IKA. Evenals vorig jaar houden we de ALV ook dit jaar weer na afloop van de koempoelan. Wij hopen dat zoveel mogelijk leden de vergadering zullen bezoeken. Wij zien graag dat U belang stelt in de jaarlijkse verantwoording van het bestuur aan de leden. Al was het maar om daarmee aan te geven dat u uw bestuur steunt in het werk en de tijd die zij er aan geven in het algemeen belang van onze leden.

Michel van RuyvenAlgemene leden vergadering 2014