Algemene leden vergadering 2015

op 18 januari 2015

Volgende maand, februari 2015 houden we alweer onze jaarlijkse ALV (algemene leden vergadering) -IKA. Evenals vorig jaar houden we de ALV ook dit jaar weer na afloop van de koempoelan. Wij hopen dat zoveel mogelijk leden de vergadering zullen bezoeken. En zien graag dat U belang stelt in de jaarlijkse verantwoording van het bestuur aan de leden. Al was het maar om daarmee aan te geven dat u uw bestuur steunt in het werk en de tijd die zij er aan geven in het algemeen belang van de leden.

Michel van RuyvenAlgemene leden vergadering 2015