ALV (algemene leden vergadering) IKA’90 – 25 februari

op 8 januari 2018

Volgende maand, 25 februari 2018 houden we weer onze jaarlijkse ALV (algemene leden vergadering) –IKA’90. Evenals vorig jaar houden we de ALV na afloop van de koempoelan.(17.00-18.00 uur).

Wij hopen dat zoveel mogelijk leden de vergadering zullen bezoeken. En zien graag dat U belang stelt in de jaarlijkse verantwoording van het bestuur aan de leden. Al was het maar om daarmee aan te geven dat u uw bestuur steunt in het werk en de tijd die zij er belangeloos aan geven in het algemeen belang van de leden.

Michel van RuyvenALV (algemene leden vergadering) IKA’90 – 25 februari