ALV (algemene leden vergadering) – IKA’90

op 8 januari 2019

Op zondag 24 februari 2019 houden we weer onze jaarlijkse ALV. We houden de ALV na afloop van de koempoelan.(17.00-18.00 uur). Wij hopen dat zoveel mogelijk leden de vergadering zullen bezoeken.

En zien graag dat U belang stelt in de jaarlijkse verantwoording van het bestuur aan de leden. Al was het maar om daarmee aan te geven dat u uw bestuur steunt in het werk en de tijd die zij er belangeloos aan geven in het algemeen belang van de leden.

Michel van RuyvenALV (algemene leden vergadering) – IKA’90