ALV (algemene leden vergadering) – zondag 23 februari

op 10 januari 2020

Op zondag 23 februari 2020 houden we weer onze jaarlijkse ALV.
We houden de ALV na afloop van de koempoelan.(17.00-18.00 uur).
Wij hopen dat zoveel mogelijk leden de vergadering zullen bezoeken.

En zien graag dat U belang stelt in de jaarlijkse verantwoording van het bestuur aan de leden.
Al was het maar om daarmee aan te geven dat u uw bestuur steunt in het werk en de tijd die zij er belangeloos aan geven in het algemeen belang van de leden.

Michel van RuyvenALV (algemene leden vergadering) – zondag 23 februari