Asielzoekers

op 4 november 2015

Ingezonden stuk Tubantia 08-10-2015  
Natuurlijk zijn de beelden van de asielzoekers schokkend.
Natuurlijk is het beeld van de verdronken Aylan tenhemelschreiend.
Maar wat mij nog kwader maakt, is het selectieve medelijden van al die hypocriete politici in Den Haag.
Enerzijds dat geveinsde medeleven met de asielzoekers terwijl anderzijds Nederlanders in Indonesië reeds meer dan 70 jaar in de diepste ellende leven. Nederlanders die, identieke ontberingen zoals de asielzoekers hebben ondergaan en dat nu, 70 jaren later, nog doen zonder hulp van het Rode Kruis of de Verenigde Naties.
Nederlanders, die niet meer kunnen bewijzen dat ze Nederlander zijn omdat hun officiële documenten verloren zijn gegaan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van de Indonesiërs. Nederlanders die geen duizenden Euro’s hebben om hun overtocht te betalen.
Nederlanders, die elk geloof respecteren en niet terroriseren.
Nederlanders die niet, zoals veel asielzoekers, veel noten op hun zang hebben. Nederlanders die in het huidige Indonesië zwaar gediscrimineerd worden. Nederlanders die, i.t.t. de asielzoekers verstoken zijn van medische zorg. Nederlanders wiens bestaan en ellende categorisch genegeerd en ontkend wordt door al die schijnheilige narcistische politici.
Nederlanders die niet, zoals veel allochtonen, de Nederlandse maatschappij zullen ontwrichten.
Nederlanders, wiens ouders altijd Koningshuis en Vaderland trouw hebben gediend.
Nederlanders, wiens ouders zich ingespannen hebben om Nederland rijk en welvarend te maken met producten uit voormalig Nederlands Indië.
Wanneer wordt hier recht gedaan en hun leed opgeheven door ze naar Nederland, hun Vaderland, te halen of ze middels een uitkering een redelijk bestaan daar te garanderen?
Links en rechts worden, in buitenlanden, uitkeringen verstrekt voor zogenaamd oorlogsleed of anderszins volgens terecht c.q. onterecht “verkregen” rechten. Waarom niet aan deze “voormalige” onderdanen?
Afgezien hiervan zijn ook nog steeds de rechten van voormalig overheidspersoneel tijdens de oorlog in Nederlands Indië niet gehonoreerd. De, door de Indonesische Regering betaalde vergoeding voor, door Indische Nederlanders, verloren eigendommen etc. is na meer dan 70 jaar nog steeds niet uitgekeerd en bewust achterover gedrukt door de politiek.
WANNEER WORDT EINDELIJK RECHT GEDAAN???

R. Rijnders.

Michel van RuyvenAsielzoekers