Attentie bij ziekte van IKA leden

op 24 februari 2020

Ook voor dit jaar geldt dat bij het bekend zijn van ziekte van onze leden, we een beterschapswens sturen in de vorm van een kaart.

In de ALV heeft Yvonne Marnette zich aangemeld om als vrijwilligster deze taak te willen verzorgen.

Als men aangeeft prijs te stellen op een bezoekje zullen we natuurlijk proberen daaraan te voldoen. Soms horen we achteraf dat er een lid ziek geweest is.

Wij hopen dat u wel begrijpt, dat door het niet doorkrijgen van de namen van leden die ziek zijn er een situatie ontstaat dat de een wel en de ander geen reactie van het bestuur zal ontvangen. Het is het daardoor niet altijd mogelijk op alle gevallen te reageren zoals we dat graag zouden willen. Dat betreuren we zelfs in hoge mate We hopen dat er begrip is voor deze situatie.

Namens het bestuur,
Nol Kok.

Michel van RuyvenAttentie bij ziekte van IKA leden