Attentie bij ziekte van IKA leden

op 7 februari 2019

Bij het bekend zijn van bijzondere gevallen van ziekte van onze leden sturen we altijd een attentie i.d.v.v. een kaart met een beterschapswens. Of er wordt, als men aangeeft dat op prijs te stellen, een bezoekje gebracht. Als we als bestuur niet te horen krijgen dat er een lid ziek is of zelfs in het ziekenhuis licht, kan het voorkomen dat we achteraf te horen krijgen dat men teleurgesteld is in het bestuur, omdat die niets van zich heeft laten horen. Bij het bekend zijn van bijzondere gevallen van ziekte van onze leden sturen we altijd een attentie i.d.v.v. een kaart met een beterschapswens. Of er wordt, als men aangeeft dat op prijs te stellen, een bezoekje gebracht. Als we als bestuur niet te horen krijgen dat er een lid ziek is of zelfs in het ziekenhuis licht, kan het voorkomen dat we achteraf te horen krijgen dat men teleurgesteld is in het bestuur, omdat die niets van zich heeft laten horen. Wij hopen dat u wel begrijpt, dat door het niet doorkrijgen van de namen van leden die ziek zijn of een ziekenhuis opname hebben gehad, er een situatie ontstaat dat de een wel en de ander geen reactie van het bestuur kan ontvangen. Helaas komt het steeds vaker voor dat wij het niet, of pas achteraf te horen krijgen. Dat kan natuurlijk ook een bewuste keuze zijn. Dat is aan een ieder zelf te bepalen.

Nu is het natuurlijk ook wel zo, dat de gemiddelde leeftijd van onze leden hoog is. Waardoor het vaker voorkomt dat we geconfronteerd worden met ziektegevallen of andere problemen bij onze leden. Dat is niet zo’n gelukkige situatie, maar helaas niet te voorkomen. Voor het bestuur is het daardoor onmogelijk geworden op alle gevallen direct te reageren zoals we dat graag zouden willen. Dat betreuren we zelf in hoge mate, Wij stellen daarom van af nu ook voor, dat als wij een melding ontvangen van een lid die ziek is, we daarop alleen zullen reageren in de vorm van een beterschapswens per kaart. Mocht men prijs stellen op persoonlijk contact vanuit het bestuur, kan er altijd contact opgenomen worden met onze vertegenwoordigster in het bestuur, dat is Andrea van ‘t Oostende, en een afspraak met haar maken. We hopen dat er begrip is voor deze situatie.

Namen het bestuur.
Nol Kok

Michel van RuyvenAttentie bij ziekte van IKA leden