Automatische incasso en acceptgiro’s

op 18 oktober 2019

De aanmeldformulieren voor automatische incasso is door een 70-tal leden ingevuld. Dit is wederom zo’n 40% van ons ledenbestand. Omstreeks 1 november zal de contributie van uw bank- of girorekening worden afgeschreven en op de bankrekening van onze Koempoelan worden bijgeschreven. Vooraf krijgt u bericht van onze Rabobank dat de contributie 2020 van uw rekening zal worden afgeschreven. Onze dank voor uw medewerking in deze.

De overige leden hebben aangegeven gebruik te maken van het gebruikelijke Internet bankieren. Deze categorie (50%) zorgt er zelf voor dat zij hun contributie overmaken. Met de verdeling van het Bulletin van de maand November treft u een herinneringsbrief aan. Graag het verzoek om de contributie voor 1 December over te maken.

Als laatste optie geldt (10% contante betaling): de contributie in de maand november CONTANT aan de kassa te betalen. Misschien is Pinbetaling aan de Kassa een van de opties in de toekomst. U kunt per PIN betalen, maar er komt 0.60 eurocent erbovenop.

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking in deze. Kies u alsnog voor automatische incasso geeft dit dan door aan uw penningmeester

Tony Kuschel.
Namens het voltallig bestuur van de IKA’90

Michel van RuyvenAutomatische incasso en acceptgiro’s