Automatische incasso en acceptgiro’s.

op 15 november 2016

De aanmeldformulieren voor automatische incasso is door een 70-tal leden ingevuld. Dit is wederom zo’n 40 % van ons ledenbestand. Omstreeks 25 november zal de contributie van uw bank- of girorekening worden afgeschreven en op de bankrekening van onze koempoelan worden bijgeschreven. Vooraf krijgt u bericht van onze Rabobank dat de contributie 2017 van uw rekening zal worden afgeschreven. Onze dank voor uw medewerking in deze.

De overige leden hebben aangegeven gebruik te maken van de gebruikelijke Acceptgiro. Deze categorie (60%) bezorgt de penningmeester veel extra werk door het uitschrijven van de acceptgiro’s. Met de verdeling van het Bulletin van de maand November treft u deze acceptgiro aan.

Graag het verzoek om de contributie voor 30 November over te maken. Degene, die hebben aangegeven de contributie ZELF over te maken krijgen OOK een acceptgiro aangeboden en kunnen dan de keuze maken al dan niet hiervan gebruik te maken. Ook aan hen het verzoek de contributie voor 30 november over te maken.

Opmerking: Vanaf 1 januari 2019 wordt de betaling per ACCEPTGIRO afgeschaft (door de BANK). In 2017 en 2018 hopen wij onze leden zover te krijgen dat automatische incasso voor eenieder wordt toegepast. Als laatste optie geldt: de contributie in de maand november CONTANT aan de kassa te betalen. Wij komen hier de komende twee jaar wel weer op terug. Misschien is PIN-betaling aan de Kassa een van de opties in de toekomst. Wij gaan dit overwegen. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking in deze.

Michel van RuyvenAutomatische incasso en acceptgiro’s.