Bands

op 22 september 2015

Voorafgaand aan het nieuwe jaar, worden voor het hele jaar, de Bands contractueel vastgelegd. Hierdoor hebben we bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar zekerheid welke bands er per maand gecontracteerd zijn. En zo voorkomen wij dat er koempoelan middagen zijn die zonder muziek gehouden zouden worden.

Michel van RuyvenBands