Beste leden

op 24 december 2020

In een vroeger stadium dit jaar spraken Tony en ik over de mogelijkheden om indien mogelijk in december 2020 weer een koempoelan te organiseren. Niet wetende wat ons dit jaar te wachten stond. Inmiddels is het duidelijk dat er voorlopig helemaal echt niets mogelijk is. De maatregelen van de regering worden steeds strenger en er zijn dus voorlopig helemaal geen mogelijkheden om koempoelans te organiseren. Ook de duur van de pandemie laat zich totaal niet voorspellen. Laat staan dat we afspraken kunnen maken voor wat en wanneer dan ook.

Het mag duidelijk zijn voor iedereen dat wij, leden van de IKA allemaal behoren tot de zogenaamde risicogroep. Wij moeten allemaal dus extra voorzichtig zijn met onderlinge contacten. En dat het dus niet verantwoord is om hoe dan ook bij elkaar te komen.

In mei van dit jaar hebben onze bestuursleden allemaal een stukje geschreven in ons Nieuwsbulletin. Waardoor we weten hoe ook zij over deze tijd denken door dat aan het papier toe te vertrouwen. Dat hebben zij gelukkig allemaal gedaan en daar was ik zeer verheugd over. Zo heeft iedereen duidelijk en op een bijzondere manier laten zien hoe zij er in deze moeilijke periode in staan.

Toen was er nog geen uitzicht op het verloop van de corona Pandemie. Laat staan dat we konden vermoeden dat er een 2e golf zou komen en zeker niet hoe zwaar die zou zijn. Inmiddels weten we dat wel. Half december is er door onze regering een duidelijk advies gegeven om ons in de 2e loc down aan de nieuwe regels te houden. Het is een ernstige ontwikkeling die ons allemaal treft. Niemand uitgezonderd. Het is een moeilijk, onzichtbaar, ongrijpbaar en onbegrijpelijk fenomeen. Helaas loopt het momenteel anders dan we graag zouden willen. En mogen we nu blij zijn als er begin volgend jaar weer iets zou kunnen. Maar ook dat lijkt mij op dit moment nog een te optimistische gedachte. Het is voorlopig afwachten van de ontwikkelingen.

Toch willen we u middels dit bulletin laten weten dat we u niet vergeten zijn. Het gemis aan contact treft ons allemaal. Hoe langer deze situatie duurt hoe meer we ons realiseren en voelen dat we de maandelijkse momenten en het contact met elkaar en de sfeer op de koempoelans missen. Het is moeilijk in woorden uit te drukken omdat het een gevoelskwestie is.

We bestaan als Koempoelan inmiddels al zo’n 30 jaar. Da’s niet mis. En al die tijd heeft u allemaal door uw lidmaatschap en uw bijdrage aan de organisatie en uw aanwezigheid op de koempoelans er samen voor gezorgd dat we deze, voor een vereniging zeer lange bestaansperiode hebben kunnen bereiken. En daar kunt u allen ook trots op zijn.

Het is duidelijk dat u door uw gezamenlijke achtergrond, opvoeding en cultuur de behoefte heeft om dat met elkaar uit te dragen. Daar zijn we u allen zeer, zeer dankbaar voor. We hopen toch in het voorjaar wel weer een indicatie te krijgen dat er weer mogelijkheden komen om elkaar op een overzichtelijke termijn weer te kunnen ontmoeten in een wat minder zorgelijke situatie. Zodra dat mogelijk is laten we u dat middels ons Nieuwbulletin weten. Tot zover.

Ik wens U fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021.

Graag tot ziens. Nol Kok

Michel van RuyvenBeste leden