Bijwonen van onze Kerst Koempoelan 17 december 2017

op 5 december 2017

Zeker wil ik U erop attenderen, dat op de KERST Koempoelan op 17 december 2017 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons te houden aan het maximumaantal bezoekers in het wijkgebouw de Schelf vanwege de brandweervoorschriften. Natuurlijk willen wij u allen graag van harte welkom heten maar VOL=VOL.

Weet u zeker dat u de kerst Koempoelan wilt bijwonen, geeft u dan onmiddellijk op en wacht niet te lang! Wij maken geen onderscheid tussen leden en niet-leden daar eenieder altijd heeft bijgedragen om onze Koempoelan middagen tot een succes te maken.

Dus: wie het eerste opgeeft is verzekerd van een plaats op onze Kerst Koempoelan.

Geeft u zich direct op bij Martin de Jonge.

Michel van RuyvenBijwonen van onze Kerst Koempoelan 17 december 2017