Bijwonen van onze Kerst Koempoelan

op 4 december 2018

Zeker wil ik U erop attenderen, dat op de KERST Koempoelan op 16 december 2018 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons vanwege de brandweervoorschriften. te houden aan het maximumaantal bezoekers in het wijkgebouw de Schelf. Natuurlijk willen wij u allen graag van harte welkom heten, maar VOL=VOL. Leden die niet op de vaste lijst staan en bezoekers die geen lid van de IKA zijn maar de kerst Koempoelan wel willen bijwonen, moeten zich zo snel mogelijk opgeven.! Wij willen geen onderscheid maken tussen leden die niet op de vaste lijst staan en niet-leden. Daar eenieder altijd heeft bijgedragen om onze Koempoelan middagen tot een succes te maken. Dus: wie zich opgeeft, voordat het maximale toegestane aantal bezoekers bereikt is, is verzekerd van een plaats op onze Kerst Koempoelan.

Voor de duidelijkheid. Leden die op de vaste lijst staan hoeven zich niet speciaal op te geven. Zij hoeven zich alleen maar af te melden als zij niet op de koempoelan komen. Geeft u zich direct op bij Martin de Jonge.

Michel van RuyvenBijwonen van onze Kerst Koempoelan