Bijwonen van onze Kerst Koempoelan

op 6 december 2016

Zeker wil ik U erop attenderen, dat op de KERST Koempoelan op 18 december 2016 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons te houden aan het maximumaantal bezoekers in het wijkgebouw de Schelf vanwege de brandweervoorschriften. Natuurlijk willen wij u allen graag van harte welkom heten maar VOL=VOL. Weet u zeker dat u de kerst Koempoelan wilt bijwonen, geeft u dan onmiddellijk op en wacht niet te lang! Wij maken geen onderscheid tussen leden en niet-leden daar eenieder altijd heeft bijgedragen om onze Koempoelan middagen tot een succes te maken. Dus: wie het eerste opgeeft is verzekerd van een plaats op onze Kerst Koempoelan.

Geeft u zich direct op bij Peter Camerik.

Michel van RuyvenBijwonen van onze Kerst Koempoelan