News

Uw bestuur en hun passie voor onze Koempoelan middagen

Uw bestuur en hun passie voor onze Koempoelan middagen

Als voorzitter stel ik het zeer op prijs te mogen samenwerken met mijn bestuursleden en op de eerste plaats wil ik hen dan ook bedanken voor hun inzet en enthousiasme die ze hebben getoond om… lees verder..

Als voorzitter stel ik het zeer op prijs te mogen samenwerken met mijn bestuursleden en op de eerste plaats wil ik hen dan ook bedanken voor hun inzet en enthousiasme die ze hebben getoond om onze Koempoelan middagen tot een succes te maken. Hartelijk dank bestuurders.

Wat er achter de schermen gebeurd alvorens de Koempoelan begint is een overlegsituatie in de vorm van een vergadering de dinsdag vooraf aan de Koempoelan. De bestuursleden hebben een taak uiteraard maar ook volledige inspraak in allerhande zaken de Koempoelan betreffende. Zeker gaat niet alles altijd op rolletjes want de nodige discussie hoort erbij, maar toch we komen er altijd wel uit en dan staan de neuzen weer in dezelfde richting. De inzet en de passie die men toont is het bewijs dat de bestuursleden de Koempoelan een warm hart toedraagt en 6 niets aan het toeval overlaat. Hier ben ik als voorzitter heel erg trots op en bij deze wil dan ook mijn waardering uitspreken. Bravo…collega’s. Bedankt!

Overigens hebben wij ook nog diverse rayonhoofden die maandelijks ervoor zorgen dat het bulletin op tijd bij u in de brievenbus ligt. Ongemerkt gebeuren er toch door onze vrijwillige leden hand – en spandiensten, waarvoor ik ook hen bedankt.

Naast de diverse taken binnen het bestuur is er altijd ruimte voor externe vrijwillige taken o.a. het ziekenbezoek en het verzenden van verjaardagskaarten, het verzorgen van onze PR. het intact houden van onze website. Evenals de opbouw en het weer terugzetten van de tafels en stoelen in het gebouw en het verzorgen van de catering bij de herdenking Enschede evenals het assisteren bij de geschiedeniswand op diverse locaties en misschien ben ik nog wat vergeten. Maar allen hebben maar een doel en dat is zich dienstbaar stellen aan de leden van de Koempoelan en trachten de eer van onze vereniging hoog in het vaandel te houden. Deze o zo’n positieve instelling van allen heeft mede gezorgd dat onze Koempoelan middagen zo succesvol zijn, maar bij deze dank ik ook alle leden en bezoekers die heel graag op onze Koempoelan komen. Zonder Uw komst is onze inspanning tevergeefs geweest. Hartelijk dank allemaal. En van hieruit wens ik u allen prettige feestdagen en een gezond 2019 toe voor U en de Uwen.

Met vriendelijke groet,
Tony Kuschel, uw voorzitter

Klanken van Oorsprong

Klanken van Oorsprong

Graag wil ik nogmaals even de aandacht vestigen op de film (documentaire) “Klanken van Oorsprong” van regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich. In een persoonlijk gesprek met de secretaris van het Theater Hof 88in Almelo, heeft hij… lees verder..

Graag wil ik nogmaals even de aandacht vestigen op de film (documentaire) “Klanken van Oorsprong” van regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich. In een persoonlijk gesprek met de secretaris van het Theater Hof 88in Almelo, heeft hij gevraagd om het vertonen van deze film onder de aandacht van onze leden te brengen. In de vorige edities van onze nieuwsbulletins hebben we al een paar keer gewezen op feit dat het een film is die op een bijzondere manier de geschiedenis van het ontstaan van de Indo Rock in Nederland na komst van de Indische Nederlanders na de oorlog, in beeld brengt.

Open trailer Klanken van oorsprong

Graag wil ik u wijzen op de mogelijkheid om de film te gaan zien op zondag 13 januari 2019
in het Filmhuis van Hof 88 . Elisabethhof 4.
in Almelo. 0546-850264
info@hof88.nl

De entree prijs is teruggebracht tot € 7.50. Ook zullen er Indische snacks te verkrijgen zijn.

Nol Kok

Vacature Penningmeester

Vacature Penningmeester

Bij deze doe ik een oproep aan alle leden om jezélf of een ánder warm te praten voor de functie van penningmeester van de IKA. Deze vacature zou ik graag zo spoedig mogelijk ingevuld zien.… lees verder..

Bij deze doe ik een oproep aan alle leden om jezélf of een ánder warm te praten voor de functie van penningmeester van de IKA. Deze vacature zou ik graag zo spoedig mogelijk ingevuld zien. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u met mij (Tony Kuschel) contact opnemen en een functiebeschrijving opvragen. Mijn dubbele functie als voorzitter en penningmeester is onverenigbaar volgens onze statutaire regels.

Ik wacht uw reactie af. Alvast bedankt.
Tony Kuschel, uw voorzitter

Contributie voor het jaar 2019

Contributie voor het jaar 2019

Een dringend verzoek van de penningmeester Tony Kuschel om de contributie voor 15 december 2018 over te maken op rekeningnummer.NL43RABO0354862529 Rabobank te Almelo. U krijgt als u in gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief.… lees verder..

Een dringend verzoek van de penningmeester Tony Kuschel om de contributie voor 15 december 2018 over te maken op rekeningnummer.NL43RABO0354862529 Rabobank te Almelo. U krijgt als u in gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief. Betaalt u niet op tijd dan wordt uw lidmaatschap opgeheven en krijgt u hiervan bericht thuis. De acceptgirokaarten zijn in 2019 niet meer geldig! U dient dan op een andere wijze uw contributie over te maken. Graag willen wij overgaan op automatische incasso voor het innen van de contributie voor 2019. Voor alle leden. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Dringend verzoek aan de bezoekers leden en niet leden. Wilt u er rekening mee houden dat bij het betalen voor de toegang tot onze Koempoelan u met GEPAST GELD afrekent. Het komt zo vaak voor dat men met grote coupures betaalt en ons wisselgeld niet meer toereikend is. Hierdoor ontstaat oponthoud bij binnenkomst. Wij rekenen op uw medewerking.
Tony Kuschel

Bijwonen van onze Kerst Koempoelan

Bijwonen van onze Kerst Koempoelan

Zeker wil ik U erop attenderen, dat op de KERST Koempoelan op 16 december 2018 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons vanwege de brandweervoorschriften. te houden aan het maximumaantal bezoekers in het wijkgebouw… lees verder..

Zeker wil ik U erop attenderen, dat op de KERST Koempoelan op 16 december 2018 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons vanwege de brandweervoorschriften. te houden aan het maximumaantal bezoekers in het wijkgebouw de Schelf. Natuurlijk willen wij u allen graag van harte welkom heten, maar VOL=VOL. Leden die niet op de vaste lijst staan en bezoekers die geen lid van de IKA zijn maar de kerst Koempoelan wel willen bijwonen, moeten zich zo snel mogelijk opgeven.! Wij willen geen onderscheid maken tussen leden die niet op de vaste lijst staan en niet-leden. Daar eenieder altijd heeft bijgedragen om onze Koempoelan middagen tot een succes te maken. Dus: wie zich opgeeft, voordat het maximale toegestane aantal bezoekers bereikt is, is verzekerd van een plaats op onze Kerst Koempoelan.

Voor de duidelijkheid. Leden die op de vaste lijst staan hoeven zich niet speciaal op te geven. Zij hoeven zich alleen maar af te melden als zij niet op de koempoelan komen. Geeft u zich direct op bij Martin de Jonge.

Van de voorzitter, december 2018

Van de voorzitter, december 2018

Deze laatste editie in december geeft aan dat het jaar 2018 bijna ten einde loopt. Hoe kan het anders. Wij hebben hele leuke en fijne Koempoelans achter de rug. De opkomst was bijzonder (gemiddeld 150… lees verder..

Deze laatste editie in december geeft aan dat het jaar 2018 bijna ten einde loopt. Hoe kan het anders. Wij hebben hele leuke en fijne Koempoelans achter de rug. De opkomst was bijzonder (gemiddeld 150 bezoekers per keer). Uw bestuur is U daarvoor zeer erkentelijk en bij dezen onze welgemeende dank aan allen die het bijwonen van deze gezellige zondagmiddag zeer op prijs hebben gesteld. De KERST- Koempoelan is wellicht traditioneel. Deze zondag voor kerstmis zal ons zeker in een kerststemming brengen en de kerstsfeer op deze middag helpt ons allen het kerstfeest in te luiden.

Kerstmis is er om samen te zijn
De donkere dagen zijn weer gekomen
Mensen lopen weer te slepen met hun bomen
De kerst is voor iedereen een beetje dromen

Dromen over vrede, liefde, gezondheid en gezelligheid
Laten we met z’n allen denken aan die goede tijd
Laten we wensen voor eenieder wat Wills
En dat de kerst een feest mag worden, zoals ieder persoon het zelf wilt

2018 is bijna vervlogen, 2019 staat al voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen, alles krijgt een nieuwe kleur
Veel geluk en vrede en veel liefde voor elkaar
Aandacht voor uw naaste, het wordt een prachtig jaar!

Wees blij met kerstmis en vier het met elkaar
Want kerstmis komt maar eenmaal per jaar.
Kerstfeest vieren we samen elk jaar
Zoveel mooie herinneringen met elkaar

Lieve, gezellige warme mensen
Een betere Kerstkoempoelan kan niemand zich wensen

Mede namens het voltallig bestuur wensen wij U en de Uwen een prettige kerst en een voorspoedig jaar 2019 toe in goede gezondheid.

Wij hopen u op de Koempoelan van 16 december te mogen begroeten. Een goed humeur en
een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!!!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Achtergrondinformatie Maleise en Indonesische leenwoorden

Achtergrondinformatie Maleise en Indonesische leenwoorden

De uitdrukking Oost-Indisch doof zijn betekent dat je doet alsof je iets niet hebt gehoord. Wat heeft dit gezegde met het voormalige Nederlands-Indië van doen? Het gezegde ‘Oost-Indisch doof zijn’ bestaat sinds de negentiende eeuw… lees verder..

De uitdrukking Oost-Indisch doof zijn betekent dat je doet alsof je iets niet hebt gehoord. Wat heeft dit gezegde met het voormalige Nederlands-Indië van doen? Het gezegde ‘Oost-Indisch doof zijn’ bestaat sinds de negentiende eeuw in de Nederlandse taal. De eerste vermelding op ”Delpher” staat in de Arnhemsche Courant van 25 juni 1835. In de zeventiende eeuw was er overigens een ander gezegde gangbaar, maar zonder het adjectief ‘Oost-Indisch’: ‘den doove maken’ of ‘den doove spelen’. Deze uitdrukking betekende hetzelfde als Oost-Indische doof zijn maar is later verdwenen. Het is onomstreden dat ‘Oost-Indisch doof zijn’ gerelateerd is aan de voormalige Nederlandse kolonie in de Oost. Maar over de precieze herkomst van de uitdrukking doen meerdere theorieën, in totaal drie, de ronde. 1e Volgens Van Dales Groot Uitdrukkingenwoordenboek (2006) komt de uitdrukking Oost-Indisch doof zijn uit de negentiende eeuw en hangt de herkomst samen met het feit dat het in Nederlands-Indië erg warm was.

De Indische bevolking vond het vaak té warm om te werken en deed dan alsof ze de opdrachten van hun Nederlandse bazen niet goed hoorden. 2e Andere verklaarders wijzen op Indische vorsten als herkomst van Oost-Indisch doof zijn. Zij hadden een hekel aan de Nederlandse overheersers en deden daarom regelmatig alsof ze opdrachten niet begrepen. Ze hielden zich Oost-Indisch doof en wisten zo vaak uitstel te krijgen voor klussen waar ze geen zin in hadden.3e “Er zijn voorbeelden dat matrozen, reizigers, fortuinmakers, enz. uit Oost-Indië komende zich arm of doof of wel beiden tegelijk hielden, om hunne familiën te beproeven. ”Door te doen alsof ze doof waren, konden de matrozen erachter komen wat de achterblijvers over hen zeiden. Waren zijn ‘geliefden’ wel echt blij dat de persoon in kwestie uit Oost-Indië was teruggekeerd? Of, als de matroos pretendeerde volledig berooid te zijn teruggekeerd: ging het de achterblijvers om het geld of om de persoon?

Slot: Het is al met al niet precies duidelijk welke verklaring correct is. Alle drie verklaringen klinken wat Historiek betreft aannemelijk. Wie weet welke theorie de juiste verklaring biedt, mag het zeggen.

Pelita bijeenkomst naoorlogse generaties

Pelita bijeenkomst naoorlogse generaties

Op 27 oktober was er weer een Pelita ontmoetingsdag georganiseerd in Baarn. Onder leiding van Nynke van Zwol, Antropologe van de St. Pelita. Er is een inleidend verhaal verteld van het ontstaan en tot stand… lees verder..

Op 27 oktober was er weer een Pelita ontmoetingsdag georganiseerd in Baarn. Onder leiding van Nynke van Zwol, Antropologe van de St. Pelita. Er is een inleidend verhaal verteld van het ontstaan en tot stand komen van het nieuwste boek van Reggie Baay, “het kind met de Japanse ogen.” Daarin verteld hij over het leven van zijn ouders in Indonesie en de gevolgen van de tijd dat zijn vader als krijgsgevangene aan de Birma spoorweg werkte en na de oorlog in het KNIL ingezet is bij de acties in de Bersiap periode die na het beëindigen van de WOII ontstond. De veerkracht die zij opgebracht hebben om hier weer een nieuw bestaan op te bouwen en de invloed die de ontberingen van de oorlog hebben gehad op de opvoeding van de kinderen. Die veerkracht was het thema van deze ontmoetingsdag die Reggie Baay heeft aanzet tot de uitwisseling van zijn ervaringen met de aanwezigen. Reggie Baai is een onderhoudende spreker die met gevoel voor humor en ingetogenheid zijn ervaringen die hij in zijn boek verteld overbrengt.Met de huidige zelfkennis en ook soms zelfspot, bij de aanwezigen reacties kan ontlokken over hun eigen ervaringen tijdens hun opvoeding. Voor enkele waren die zeer overeenkomstig tot emotioneel toe. Zo ontstond er een interessante en leerzame discussie en uitwisseling van ervaringen. Uiteindelijk was er geen tijd meer om het geplande programma met korte workshop tussendoor uit te voeren. Maar iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis.

Bij zo’n gelegenheid die voor iedereen toegankelijk is, is zeker het niet uitgesloten dat je kennissen ontmoet waarvan je vooraf geen idee had dat ze hier ook in geïnteresseerd waren of met zo’n zoektocht naar hun verleden bezig zijn. Bij ons was dat wel het geval. In een het nagesprek was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Natuurlijk was het boek van Reggie daar te koop met een handtekening van de auteur persoonlijk. Al met al vonden wij het weer een interessante en inspirerende dag die een vervolg krijgt. Op 15 december is er weer een samenkomst dag gepland. Spreker en thema zijn nog niet bekend. Maar zeker een aanrader voor geïnteresseerden.

Voor Informatie: mail met Nynke van Zwol. N.van.Zwol@pelita.nl
Nol en Cisca Kok

De VERWENDAG (voor onze 70-plussers) voor het jaar 2019

Uw bestuur denkt nu aan een dag begin september in 2019. Zodra de datum is vastgelegd is hoort u van ons. De organisatie van deze dag vereist nogal wat voorbereiding. Daarom is het van belang… lees verder..

Uw bestuur denkt nu aan een dag begin september in 2019. Zodra de datum is vastgelegd is hoort u van ons. De organisatie van deze dag vereist nogal wat voorbereiding. Daarom is het van belang vroegtijdig onze plannen uit te werken en wij hopen u op de Algemene Leden Vergadering in februari op de hoogte te kunnen brengen.

Visdag zondag 21 oktober

Visdag zondag 21 oktober

Zondag 21 oktober dit jaar was er weer een visdag georganiseerd .in de Broekbeke visvijvers voor de visliefhebbers in de IKA. Het was een stralende dag mooi weer weinig wind, dus uitstekend visweer. Zoals afgesproken… lees verder..

Zondag 21 oktober dit jaar was er weer een visdag georganiseerd .in de Broekbeke visvijvers voor de visliefhebbers in de IKA. Het was een stralende dag mooi weer weinig wind, dus uitstekend visweer. Zoals afgesproken waren Tony en ik om 12.00 uur in het restaurant van Broekbeke aanwezig om de vissers welkom te heten. Wij hebben tot 13.00 uur gewacht maar wie er kwam opdagen? Niemand!! Helaas! Het viel ons natuurlijk wel tegen. En wij vragen ons dan ook af waarom er niemand gehoor heeft gegeven aan de oproep. Vooraf hebben er wel een aantal enthousiaste visliefhebbers te kennen gegeven dat ze zouden komen.

De organisatie deze keer was zo geregeld, dat men zonder opgave vooraf, zelf een vijver konden uitzoeken waarin ze wilden vissen en voor hoelang. Wij hadden alleen de aanvangstijd bepaald. Voor een visdag volgend jaar, gaan we weer een opgave vooraf regelen. Zodat er meer en zekerheid en waarschijnlijk ook duidelijkheid vooraf zal zijn over het aantal deelnemers, welke vijver en kosten voor zo’n IKA visdag zijn. Het zou bijzonder jammer zijn als zo’n leuke dag voor het sociaal onderlinge contact niet meer door zou gaan.
Nol Kok