Een teken van leven namens het bestuur

op 7 april 2020

In dit nieuwbericht wil ik enkele gedachten op papier te zetten. Gedachten die van u allemaal kunnen zijn of die ons allemaal kunnen raken. Het is geen nieuwsbulletin zoals als u Maandelijks gewend bent van de IKA Met een programma en foto’s van de vorige koempoelan. Omdat we door de huidige omstandigheden gedwongen, momenteel voorlopig...

Lees meer
Michel van RuyvenEen teken van leven namens het bestuur

Van de voorzitter, april 2020

op 7 april 2020

Beste Ika-leden In deze periode van de corona-crisis hebben wij als IKA toch een gemis aan contacten met elkaar. Wat altijd zo gewoon is blijkt nu plotseling veranderd te zijn in afstand houden van elkaar. Dit is net het tegenovergestelde van waarvoor wij met elkaar bijeenkomen. Gezellig met elkaar praten, dansen, bingo en eten. Geheel...

Lees meer
Michel van RuyvenVan de voorzitter, april 2020

Vacature: iemand die de leden administratie zou willen overnemen

op 24 februari 2020

Verzoek van Peter Jacobs, om een oproep te doen in het NB voor iemand die de leden administratie zou willen overnemen. Dit verzoek behoeft natuurlijk wel enige uitleg. Peter houdt al enige jaren de ledenadministratie bij van de IKA, en heeft als enthousiast lid deze taak uitgeoefend. Hij is, voor de duidelijkheid, geen bestuurslid, en...

Lees meer
Michel van RuyvenVacature: iemand die de leden administratie zou willen overnemen

Attentie bij ziekte van IKA leden

op 24 februari 2020

Ook voor dit jaar geldt dat bij het bekend zijn van ziekte van onze leden, we een beterschapswens sturen in de vorm van een kaart. In de ALV heeft Yvonne Marnette zich aangemeld om als vrijwilligster deze taak te willen verzorgen. Als men aangeeft prijs te stellen op een bezoekje zullen we natuurlijk proberen daaraan...

Lees meer
Michel van RuyvenAttentie bij ziekte van IKA leden

Jaarverslag secretaris 2019

op 24 februari 2020

Verenigingsjaar; 1 januari-2019 t/m 31 december-2019. -Er is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers die de IKA rijk is, tijdens de organisatie, voorbereidingen en uitvoering van de koempoelans en alle andere activiteiten. 1.Verloop van ledental van de vereniging in 2019. Ondanks de aanmelding van nieuwe leden,...

Lees meer
Michel van RuyvenJaarverslag secretaris 2019

Agenda ALV – 23 februari 2020

op 24 februari 2020

1. Opening 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV van 24-02-2019.(staan in het NB maart 2019) 4. Jaarverslag 2019 van de Secretaris. (NB febr. 2020) 5. Financieel jaarverslag 2019 van de Penningmeester. 6. Verslag Kascommissie 2019. 7. Benoeming Kascommissie. 2020 8. Bestuursverkiezing. A. Aanmelding. Mw. I. Bollemeijer, heeft zich kandidaat gesteld, voor de functie van Penningmeester...

Lees meer
Michel van RuyvenAgenda ALV – 23 februari 2020

Van de voorzitter, februari 2020

op 24 februari 2020

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is weer een jaar geleden gehouden. Het nieuwe jaar 2020 dient zich weer aan en uw bestuur is weer volop bezig met het maken van nieuwe plannen. Wij willen U benadrukken dat dit februarinummer voor een groot deel informatie bevat voor de te houden ALV en ik verzoek u om...

Lees meer
Michel van RuyvenVan de voorzitter, februari 2020

Wist u dat . . . .

op 10 januari 2020

Deze bloem uit Indonesië de Canon Ball heet. De bloem bloeit in de kanonskogelboom (Couroupita guianensis). Het is een tot 35 m hoge boom met een afgeronde kroon. De boom heeft onder de kroon talrijke, korte, onbebladerde zijtakken, waaraan de bloemen en later de vruchten verschijnen. De bladeren zijn afwisselend geplaatst, tot 30 cm lang,...

Lees meer
Michel van RuyvenWist u dat . . . .

Lekkerbekkerij

op 10 januari 2020

Heerlijk wat een schranspartij Ajam Kodok of zwartzuur Voor zo’n kostelijke maaltijd Wek me ieder nachtelijk uur Met gevulde kip in botersaus Paté, eieren en cômpote Begint dit grote avontuur Van ultiem culinair genot Zwartzuur magistraal gerecht Van Franse haan in kruiden bad Overgoten met wat rode wijn Een zaligheid op elk tafelblad Maar ook...

Lees meer
Michel van RuyvenLekkerbekkerij

ALV (algemene leden vergadering) – zondag 23 februari

op 10 januari 2020

Op zondag 23 februari 2020 houden we weer onze jaarlijkse ALV. We houden de ALV na afloop van de koempoelan.(17.00-18.00 uur). Wij hopen dat zoveel mogelijk leden de vergadering zullen bezoeken. En zien graag dat U belang stelt in de jaarlijkse verantwoording van het bestuur aan de leden. Al was het maar om daarmee aan...

Lees meer
Michel van RuyvenALV (algemene leden vergadering) – zondag 23 februari

Van de voorzitter, januari 2020

op 10 januari 2020

Het jaar 2019 is voorbij! 2020 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2020 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn. De volgende maand (op 23 februari) houden wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor...

Lees meer
Michel van RuyvenVan de voorzitter, januari 2020

Aanmelding Koempoelan!

op 20 december 2019

Aanmelden Voor de koempoelan kunt zich aanmelden bij Martin de Jonge. Aanmelden t/m woensdag voor de eerst volgende koempoelan. tel: 0546-459580 Mobiel;06-13280788 E-mail; marten-de-jonge@hotmail.com Afmelding voor een koempoelan. Leden die op de vaste-lijst staan met eten zijn automatisch aangemeld; Als die verhinderd zijn, moeten zij zich afmelden vóór donderdag 12.00 uur. Na dit tijdstip is...

Lees meer
Michel van RuyvenAanmelding Koempoelan!