Agenda ALV – 23 februari 2020

op 24 februari 2020

1. Opening 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV van 24-02-2019.(staan in het NB maart 2019) 4. Jaarverslag 2019 van de Secretaris. (NB febr. 2020) 5. Financieel jaarverslag 2019 van de Penningmeester. 6. Verslag Kascommissie 2019. 7. Benoeming Kascommissie. 2020 8. Bestuursverkiezing. A. Aanmelding. Mw. I. Bollemeijer, heeft zich kandidaat gesteld, voor de functie van Penningmeester...

Lees meer
Michel van RuyvenAgenda ALV – 23 februari 2020

Van de voorzitter, februari 2020

op 24 februari 2020

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is weer een jaar geleden gehouden. Het nieuwe jaar 2020 dient zich weer aan en uw bestuur is weer volop bezig met het maken van nieuwe plannen. Wij willen U benadrukken dat dit februarinummer voor een groot deel informatie bevat voor de te houden ALV en ik verzoek u om...

Lees meer
Michel van RuyvenVan de voorzitter, februari 2020

Wist u dat . . . .

op 10 januari 2020

Deze bloem uit Indonesië de Canon Ball heet. De bloem bloeit in de kanonskogelboom (Couroupita guianensis). Het is een tot 35 m hoge boom met een afgeronde kroon. De boom heeft onder de kroon talrijke, korte, onbebladerde zijtakken, waaraan de bloemen en later de vruchten verschijnen. De bladeren zijn afwisselend geplaatst, tot 30 cm lang,...

Lees meer
Michel van RuyvenWist u dat . . . .

Lekkerbekkerij

op 10 januari 2020

Heerlijk wat een schranspartij Ajam Kodok of zwartzuur Voor zo’n kostelijke maaltijd Wek me ieder nachtelijk uur Met gevulde kip in botersaus Paté, eieren en cômpote Begint dit grote avontuur Van ultiem culinair genot Zwartzuur magistraal gerecht Van Franse haan in kruiden bad Overgoten met wat rode wijn Een zaligheid op elk tafelblad Maar ook...

Lees meer
Michel van RuyvenLekkerbekkerij

ALV (algemene leden vergadering) – zondag 23 februari

op 10 januari 2020

Op zondag 23 februari 2020 houden we weer onze jaarlijkse ALV. We houden de ALV na afloop van de koempoelan.(17.00-18.00 uur). Wij hopen dat zoveel mogelijk leden de vergadering zullen bezoeken. En zien graag dat U belang stelt in de jaarlijkse verantwoording van het bestuur aan de leden. Al was het maar om daarmee aan...

Lees meer
Michel van RuyvenALV (algemene leden vergadering) – zondag 23 februari

Van de voorzitter, januari 2020

op 10 januari 2020

Het jaar 2019 is voorbij! 2020 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2020 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn. De volgende maand (op 23 februari) houden wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor...

Lees meer
Michel van RuyvenVan de voorzitter, januari 2020

Aanmelding Koempoelan!

op 20 december 2019

Aanmelden Voor de koempoelan kunt zich aanmelden bij Martin de Jonge. Aanmelden t/m woensdag voor de eerst volgende koempoelan. tel: 0546-459580 Mobiel;06-13280788 E-mail; marten-de-jonge@hotmail.com Afmelding voor een koempoelan. Leden die op de vaste-lijst staan met eten zijn automatisch aangemeld; Als die verhinderd zijn, moeten zij zich afmelden vóór donderdag 12.00 uur. Na dit tijdstip is...

Lees meer
Michel van RuyvenAanmelding Koempoelan!

Senang

op 13 december 2019

Denkend aan Indië -Zweef ik over beelden Van Groen en satijn-Wuif ik naar sawa’s In gele wolken-Wandel ik over bergen Vol mystieke eenzaamheid-Draag ik mijn offer Langs stoffige paden-Groet ik eeuwige desa’s Met eerbiedige adat-Slenter ik over pasar En aloon-aloon-Wachtend op wat komen gaat-slurp ik mijn tjendol suf en loom-onder waringins kroon daag ik boomgeesten...

Lees meer
Michel van RuyvenSenang

Wapen in Museum Sophiahof

op 13 december 2019

Wist u dat het wapen in Museum Sophiahof een bijzonder verhaal heeft? Tijdens de opening van het museum heeft de familie Hoets het wapen aan ons geschonken. Een Haagse familie in Indië liet ooit uit pure nostalgie het wapen uit Djati snijden op Bali. Bij de repatriëring van vele bewoners kwam het beeld in het...

Lees meer
Michel van RuyvenWapen in Museum Sophiahof

Pelita vertegenwoordigster

op 13 december 2019

Op de Kerst-koempoelan zal Pelita vertegenwoordigster Josselien Verhoeve aanwezig zijn en spreekuur houden. Zoals we in het vorig Nieuwsbulletin verteld hebben is Josselien de nieuwe Medewerker sociale dienstverlening. Coördinator regio Oost-Nederland. We denken in haar een waardevolle en gedreven opvolgster van Theo Boiten gekregen te hebben. Theo is lange tijd voor onze leden een vertrouwde...

Lees meer
Michel van RuyvenPelita vertegenwoordigster

Uw bestuur en hun passie voor onze Koempoelan middagen

op 13 december 2019

Als voorzitter stel ik het zeer op prijs te mogen samenwerken met mijn bestuursleden en op de eerste plaats wil ik hen dan ook bedanken voor hun inzet en enthousiasme die ze hebben getoond om onze Koempoelan middagen tot een succes te maken. Hartelijk dank bestuurders. Wat er achter de schermen gebeurt alvorens de Koempoelan...

Lees meer
Michel van RuyvenUw bestuur en hun passie voor onze Koempoelan middagen

Contributie voor het jaar 2020

op 13 december 2019

Een dringend verzoek van de penningmeester om de contributie voor 22 december 2019 over te maken op rekeningnummer.NL43RABO0354862529 Rabobank te Almelo. U krijgt als u in gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief. Betaalt u niet op tijd dan wordt uw lidmaatschap opgeheven en krijgt u hiervan bericht thuis. U kunt ook op een andere...

Lees meer
Michel van RuyvenContributie voor het jaar 2020