Contributie inning voor 2018 en de Automatische Incasso.

op 26 mei 2017

Het afgelopen boekjaar hebben 70 leden kenbaar gemaakt dat zij de contributie via automatische incasso hebben betaald. Een vlotte afwerking was hiervan het gevolg. Momenteel beschikt uw penningmeester over 95% van alle bank – en girorekeningen van onze leden. In onze geautomatiseerde boekhouding is de mogelijkheid aanwezig om uw contributie (uiteraard met uw toestemming) automatisch in te laten houden en U hoeft hiervoor alleen uw toestemming voor te verlenen. U hoeft zelf geen overboeking meer te doen.

Het zou wenselijk zijn als U in deze digitale tijdperk erover nadenkt om toch hiervan gebruik te maken. Deze service wordt u door uw penningmeester aangeboden. Als u hierop niet reageert, houdt U zich dan aan uw betaalverplichting in de maand November. U kunt mij per email tony.kuschel@gmail.com of telefonisch 0546-826350 of mobiel 06-51627713 doorgeven of u hiervan gebruik wilt maken. In de maand November worden de contributies geïnd. Er worden geen acceptgiro’s meer aangeboden. U dient dan de contributie zelf aan ons over te maken. Zorg dan voor tijdige betaling.

Degene die per KAS hun contributie hebben betaald kunnen dit voor het komende jaar zo blijven doen. Een andere optie is het betalen met uw PINPAS. Deze voorziening is ook gerealiseerd. Echter zijn hieraan kosten aan verbonden! Voor een koppel ad 22,00 euro dient u 22,60 en een single ad 14,50 dient u 15,10 euro te pinnen. De kosten ad 0.60 euro komt ten goede aan de huur van het pinapparaat. In afwachting van uw reactie en rekenend op uw welwillende medewerking wil ik u bij voorbaat danken voor de voorgenomen moeite in deze.

Uw penningmeester,
Tony Kuschel.

Michel van RuyvenContributie inning voor 2018 en de Automatische Incasso.