Contributie voor het jaar 2015

op 13 november 2014

Een dringend verzoek van de penningmeester Ron Burer om de contributie voor 31 december 2014 over te maken op rekeningnummer.NL43RABO0354862529 RABO bank te Almelo. U krijgt als u in gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief. Betaalt u niet op tijd dan wordt uw lidmaatschap opgeheven en krijgt u hiervan bericht thuis. De acceptgirokaarten zijn bij dit bulletin gevoegd. U kunt uw contributie ook op een andere wijze overmaken (internet bankieren).

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Tony Kuschel

Michel van RuyvenContributie voor het jaar 2015