Contributie voor het jaar 2016

op 11 december 2015

Een dringend verzoek van de penningmeester Ron Burer om de contributie voor 31 december 2015 over te maken op rekeningnummer. 35.48.62.529 RABO bank te Almelo. U krijgt als u in gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief. Betaalt u niet op tijd dan wordt uw lidmaatschap opgeheven en krijgt u hiervan bericht thuis. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Tony Kuschel

Michel van RuyvenContributie voor het jaar 2016