Contributie voor het jaar 2019

op 4 december 2018

Een dringend verzoek van de penningmeester Tony Kuschel om de contributie voor 15 december 2018 over te maken op rekeningnummer.NL43RABO0354862529 Rabobank te Almelo. U krijgt als u in gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief. Betaalt u niet op tijd dan wordt uw lidmaatschap opgeheven en krijgt u hiervan bericht thuis. De acceptgirokaarten zijn in 2019 niet meer geldig! U dient dan op een andere wijze uw contributie over te maken. Graag willen wij overgaan op automatische incasso voor het innen van de contributie voor 2019. Voor alle leden. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Dringend verzoek aan de bezoekers leden en niet leden. Wilt u er rekening mee houden dat bij het betalen voor de toegang tot onze Koempoelan u met GEPAST GELD afrekent. Het komt zo vaak voor dat men met grote coupures betaalt en ons wisselgeld niet meer toereikend is. Hierdoor ontstaat oponthoud bij binnenkomst. Wij rekenen op uw medewerking.
Tony Kuschel

Michel van RuyvenContributie voor het jaar 2019