Contributie voor het jaar 2020

op 13 december 2019

Een dringend verzoek van de penningmeester om de contributie voor 22 december 2019 over te maken op rekeningnummer.NL43RABO0354862529 Rabobank te Almelo. U krijgt als u in gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief. Betaalt u niet op tijd dan wordt uw lidmaatschap opgeheven en krijgt u hiervan bericht thuis. U kunt ook op een andere wijze uw contributie overmaken (internetbankieren of aan de kassa betalen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Dringend verzoek aan de bezoekers leden en niet leden. Wilt u er rekening mee houden dat bij het betalen voor de toegang tot onze Koempoelan u met GEPAST GELD afrekent. Het komt zo vaak voor dat men met grote coupures betaalt en ons wisselgeld niet meer toereikend is. Hierdoor ontstaat oponthoud bij binnenkomst.
Tony Kuschel

Michel van RuyvenContributie voor het jaar 2020