Convenant met 3 Twentse koempoelans

op 30 november 2021

Op 15 oktober 2019 hebben wij reeds gemeld dat met de Indische Koempoelans Almelo (IKA), Stichting Slamat Datang en Stichting Insulinde (SIC) een convenant is gesloten.

Dit, om op basis van een gezamenlijk ervaren belang van aandacht voor ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië samen te werken bij het bevorderen van hun optimale zorg en begeleiding, aansluitend bij hun eigen behoeften en rekening houdend met hun specifieke cultuur en geschiedenis.

Voor de realisatie hiervan zullen we zo nodig één front vormen naar instellingen en overheid, mede om als spreekbuis te dienen voor de Twentse Indische en Molukse gemeenschap. Een prachtig resultaat van onze gezamenlijke inspanningen in Twente.

We zijn er trots op!

Michel van RuyvenConvenant met 3 Twentse koempoelans