Convenant met drie Twentse Koempoelans

op 24 december 2020

Het convenant dat de stichting Pelita met drie Twentse koempoelans (IKA’90, SIC, Slamat Datang.) 15 oktober 2019 gesloten heeft. Dat houd in dat het bestuur van de IKA samen met de Bestuursleden van de Slamat Datang en de SIK, gezamenlijk onder leiding van de vertegenwoordigster van de Stichting Pelita, Josselien Verhoeve, en de Hr. Jan Jukema van de Hogeschool Saxion met elkaar bezig zijn om te komen tot een samenvatting van de gesprekken, verhalen en meningen van deze leden. De eerste samenkomst voor deze gesprekken heeft plaats gevonden in het gebouw van de FC Arafat waar de Slamat Datang in Enschede zijn maandelijkse koempoelans houdt. De tweede samenkomt heeft door de corona problemen niet in deze vorm kunnen plaatsvinden. Die tweede samenkomst is wel gehouden. maar nu digitaal, waarbij alle deelnemers hun ervaring en mening hebben kunnen geven in een E-mail ronde. Nu is het afwachten wat er uit deze gespreken samengevat gaat worden. Waardoor wij u in een later stadium opnieuw verder kunnen informeren. De opzet is om met o.a. deze gegeven, deel te nemen aan een verkennend onderzoek, om te komen tot een voorstel voor ondersteunings-zorg behoeften. Dit om hulp te kunnen bieden aan de Indische /Molukse (toekomstige ) ouderen.

Op zoek naar de juiste hulp? die zij nodig hebben bij het ouder worden. Maar vaak door hun achtergrond op sociaal en cultureel vlak die hulp niet kunnen of willen vragen. Denk aan huishoudelijke hulp, wordt u slecht ter been? voelt u zich eenzaam? wordt de zorg voor uw partner of ouder steeds zwaarder?

Er wordt nu besproken en gezocht, wat de belangrijkste voorwaarden zijn om een systeem op te zetten. Een systeem waar hulpverleners aan zullen moeten voldoen om bij gesprekken met ouderen die daar behoefte aan hebben te komen tot een vertrouwensband en begrip voor elkaar en de situatie. Om daarna samen de w eg te vinden naar die instantie die de nodige hulp kan verzorgen en die voor ieder persoon natuurlijk anders kan zijn. Al met al een onderzoek dat nog veel tijd in beslag zal nemen. In deze corona tijd zal de organisatie wat moeilijker te realiseren zijn, maar de Initiatiefnemers richten de activiteiten op de mogelijkheden die er wel zijn en hopen in de loop van volgend voorjaar tot een aanbeveling te komen. Vooraf is er gesproken over hulp aan de eerste generatie Indische/Molukse Ouderen. Inmiddels is het duidelijk dat het ons als leden allemaal aangaat. En daarom hoop ik dan ook dat het hele project opgezet wordt zoals het de bedoeling is en dat we in de toekomst kijkende daar zelf ook profijt van mogen hebben.

Heeft u andere vragen rondom zorg of welzijn? Dan kan Pelita Cliëntondersteuning u helpen. Stichting Pelita gaat samen met u op zoek naar de beste zorg of ondersteuning bij u in de buurt, die rekening houdt met uw (familie) achtergrond in voormalig Nederlands-Indië. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben zelf die achtergrond of weten er alles van. Daarom kunnen zij zich goed inleven en zorgen voor echt passende hulp.

Wacht niet langer! Neem contact op met het Pelita loket.

Tel. 088-3305111
E-mail: info@pelita.nl

Michel van RuyvenConvenant met drie Twentse Koempoelans