Convenant met drie Twentse koempoelans

op 14 november 2019

Dinsdag 15 oktober hebben wij met de Indische Koempoelans Almelo (IKA), Stichting Slamat Datang en Stichting Insulinde (SIC) een convenant! Gesloten. Dit, om op basis van een gezamenlijk ervaren belang van aandacht voor ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië samen te werken bij het bevorderen van hun optimale zorg en begeleiding, aansluitend bij hun eigen behoeften en rekening houdend met hun specifieke cultuur en geschiedenis. Voor de realisatie hiervan zullen we zo nodig één front vormen naar instellingen en overheid, mede om als spreekbuis te dienen voor de Twentse Indische en Molukse gemeenschap. Een prachtig resultaat van onze gezamenlijke inspanningen in Twente. We zijn er trots op! Van de Stichting Pelita was aanwezig Josselien Verhoeven en Jaap Splunter.

Michel van RuyvenConvenant met drie Twentse koempoelans