De kassa verkoop

op 22 september 2015

Het lijkt op zich een eenvoudige zaak. Maar niets is minder waar. De penningmeester ontvangt de opgave van de leden (telefonisch of mondeling) en maakt uiteindelijk een totaallijst op van de bezoekers voor de koempoelan. Een ander bestuurslid maakt aan de hand de bezoekerslijst de enveloppen klaar en voorziet die van de eetbonnen en consumpties en vermeldt het te betalen bedrag vooraf. Zodoende kan de kassaverkoop heel vlot verlopen en hoeven de leden niet onnodig lang in de rij te staan.

Michel van RuyvenDe kassa verkoop