De kerstkoempoelan op 20 december

op 11 december 2015

Wij vragen uw aandacht en medewerking bij de viering van ons kerst-uurtje vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur. Er is onder leiding van Don Belvroy een kerstprogramma met de band Dance On opgesteld. Een dameskoor bestaande uit IKA leden, hebben maanden vooraf aan deze kerstkoempoelan de kerstliederen geoefend. Het is ook de bedoeling dat in dit kerst-uurtje onze leden deelnemen aan dit kerstprogramma. Het is een uitvoering waarvan wij verwachten dat u allen uw belangstelling hiervoor kunt opbrengen. In het eerste uur zal dan ook niet gedanst worden lijkt mij. Wij hopen dat u hieraan uw medewerking zal verlenen.

Zie het als een muzikale kerstshow voor onze leden en daarvoor vragen wij uw aandacht en geraakt u daardoor in een kerststemming. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw welwillende medewerking in deze. Met een hartelijke groet van het voltallig bestuur. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met een hartelijke groet.
Tony Kuschel, uw voorzitter

Michel van RuyvenDe kerstkoempoelan op 20 december