De maand december

op 22 september 2015

De kerstkoempoelan. De zondag voor de kerst houden wij onze kerstkoempoelan. Om in de sfeer van de kerst te komen is getracht het eerste uur een kerstprogramma te presenteren waarbij een gospelgroep of een zangkoor het eerste uur opvult met kerstliederen. Het samen zijn op deze middag kenmerkt zich van de overige bijeenkomsten. De belangstelling voor het bijwonen is enorm. Het bezoekers aantal ligt vaak boven de 250. Wij doen vaak een beroep op de leden om zich vroegtijdig op te geven. Het kwam regelmatig voor dat wij onze bezoekers moesten teleurstellen daar het aantal toe te laten quotum is bereikt.
De brandweer voorschriften dienen wij te respecteren. Na het eerste uur houdt de voorzitter zijn gebruikelijke kersttoespraak. Een kerstboodschap en op voorhand wensen wij onze bezoekers een zalig kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar toe in goede gezondheid. Daarna houden wij gewoon de koempoelan zoals gebruikelijk. Wij hebben bij het huiswaarts keren van onze bezoekers een kleine kerst attentie, die toch in dank wordt geaccepteerd en met een handdruk en een kerstwens sluiten wij het verenigingsjaar af.

Michel van RuyvenDe maand december