De maand februari

op 22 september 2015

Statutair dienen wij een Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden en hiervoor is de maand februari heel geschikt. Het afgelopen jaar is dan financieel gezien gunstig om de jaarrekening te presenteren en verantwoording af te leggen aan de leden over het reilen en zeilen van de vereniging. Ja ook een geschikt moment om het bestuur en commissieleden herkiesbaar te stellen. Voorheen hielden wij de ALV vóór aanvang van de koempoelan. In de praktijk bleek dat veel leden weg bleven. Men dacht dat de ALV de hele middag zou duren. Ondanks dat duidelijk werd aangegeven, dat de ALV vóór de Koempoelan zou plaatsvinden. Het bestuur heeft hierom besloten om de ALV voortaan ná de koempoelan te houden. Hierdoor is de februari koempoelan voor een ieder van 13.00 tot 16.30 uur weer een gezellige middag geworden. Voor de leden, die de ALV willen bijwonen kunnen dan aansluitend deelnemen in de daarvoor ingerichte vergaderzaal.

Michel van RuyvenDe maand februari