De maand januari

op 22 september 2015

Voorheen werd volstaan met een nieuwjaarsreceptie voor de leden, gehouden in de avonduren. De opkomst was gering. Iets om over na te denken! Het bestuur heeft unaniem besloten om van de januari-receptie een Nieuwjaars-koempoelan te maken en dus een uitbreiding van een koempoelan-middag. De voorzitter houdt dan zijn jaarlijkse toespraak en er wordt een toost uitgebracht met de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Michel van RuyvenDe maand januari