De maand juni

op 22 september 2015

Optreden van de Ika-gelegenheidsband. Persoonlijk ben ik als voorzitter van de IKA bijzonder geïnteresseerd in de muziek. Onder de IKA-leden bleek heel veel talent aanwezig te zijn. Een oproep in het bulletin werd geplaatst en ja hoor de aanmeldingen stroomden binnen. Enkele leden hebben de gitaren weer opgepoetst en hun vaardigheden weer snel aangeleerd. De eerste repetitie vond plaatst bij het Rembrandt café. Onder voorwaarde dat eenmalig een muzikale uitvoering door de IKA-band dient te worden gehouden. Wouw, wij wisten niet of we hieraan konden voldoen. Enige tijd later was het optreden een succes. Een reden om de IKA-band in stand te houden. Er kwamen steeds meer muzikanten bij en in overleg met het schelf bestuur is overeengekomen dat de IKA-band in de kelder de repetities kunnen houden, mits er ook consumpties worden genuttigd. Later is een andere locatie gevonden in de kelder van een kerk op de Aalderinkshoek. De IKA heeft geïnvesteerd in apparatuur om zo de muzikale leden tegemoet te komen. Na een kleine onenigheid binnen de groep is de beheerder van de kelder(ook een muzikaal lid) uitgestapt en dus moest de rest van muzikanten een andere locatie vinden. Gelukkig is er een andere locatie gevonden door tussenkomst van een van onze leden. Het scheidsrechters gebouw aan de Steffenstraat is ons aangeboden tegen een geringe huur, waarvan de helft door de IKA wordt gesponsord en de helft moesten de muzikanten zelf bijdragen. Dit weerhield de groep niet en zo is gekozen om op de woensdagavond de muziek repetities te houden. Er was bijzonder veel animo onder de muzikale leden. Er ontstonden zelfs twee IKA-bands. IKA band 1 en IKA band 2. In juni 2005 is ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan (3e lustrum) de muziek verzorgd door onze beide IKA-bands. Een mijlpaal van de muzikale leden. Er is daarna nog getracht om op professionele wijze te werken aan een vaste IKA band, die ook voor andere doeleinden kunnen optreden en zelfs de opbrengst van het optreden door te sluizen naar de IKA-kas. Dit project/voornemen leefde niet bij alle muzikanten en is uiteindelijk in de ijskast verdwenen. Het jaar daarop bleef over, de groep muzikanten die in het prille stadium bij de IKA-band hebben gespeeld. Deze diehards bleven aan en hebben zich bereid verklaard om ieder jaar in juni als IKA gelegenheidsband, de koempoelan muzikaal op te luisteren. Wij geven de muzikale leden de gelegenheid om hun muzikale prestatie, voor de leden ten gehore te brengen.

Michel van RuyvenDe maand juni