De maand mei

op 22 september 2015

Klederdracht koempoelan. Een idee is mij ter ore gekomen. Een van onze leden vroeg zich af of het bij de leden leeft om tijdens de mei koempoelan in Traditionele klederdracht te komen. Het is niet verplicht hoor. Velen hebben nog heel wat kleding in de kast hangen, die nooit eens gebruikt wordt. En ja, waarom niet. Dus heeft het bestuur de maand mei als klederdracht koempoelan bestempeld. En, ja hoor de belangstelling was enorm en geleidelijk aan kwam in de loop der jaren een ware toeloop van de leden in traditionele Indische klederdracht op de koempoelan. Ongelooflijk. Na een oproep in ons bulletin dat ook de heren hieraan kunnen deelnemen, was het feest compleet. Natuurlijk hebben wij hieraan onmiddellijk een (geld)prijs verbonden, voor zowel de dames als de heren. Er waren diverse prijswinnaars van de afgelopen jaren aan te wijzen. Ter opluistering en om in sfeer te blijven nodigen wij vaak Indonesische danseressen uit om de middag geheel sfeervol te laten verlopen.

Michel van RuyvenDe maand mei