De maand november

op 22 september 2015

Een koempoelan met een Mini-bazaar. Dit idee is sluipend ingevoerd. Er is behoefte om onze leden de gelegenheid te bieden om op het gebied van nijverheid en vaardigheden in de ruimste zin publiekelijk ten toon te stellen. Het aantal stands ligt tussen de 5 a 6. Vooraf dient men zich op te geven bij het bestuur. Het slaat wel aan bij de leden. Voordeel daarbij is dat er ook gewandeld wordt en de contacten wederom op een andere manier plaatsvinden. Als u behoefte heeft om met uw hobby of professie op de mini bazaar te gaan staan geeft u zich dan tijdig op.

Michel van RuyvenDe maand november