De samenstelling van ons bestuur per 23 februari 2020

op 8 april 2020

Beste leden.
In februari hebben we weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur heeft van de aanwezige leden met meerderheid toestemming gekregen om zich weer voor een volgende periode in te zetten en door te gaan op de ingeslagen weg en voor u de maandelijkse koempoelans te organiseren.

Daar zijn we blij om. En zullen dat dan ook met veel inzet en heel ons vermogen doen. Omdat we weten dat het onderlinge sociale contact tussen de leden een belangrijk element is en dat de sfeer en gezelligheid een belangrijke drijfveer is om onze koempoelans zo goed en professioneel mogelijk te organiseren.

We doen als bestuur ons uiterste best om alles elke maand weer voor elkaar te krijgen. En zoals u wellicht weet, of misschien ook niet, komt er best nog wel veel bij kijken voor je met zekerheid alles geregeld hebt. Voor elke a.s. koempoelan houden we een bestuursvergadering, om de voorbereidingen voor de komende koempoelan te bespreken en vast te leggen.

Dat gebeurt met alle bestuursleden en dat is belangrijk, omdat ieder lid zijn taken heeft in de voorbereidingen. Maar belangrijk is ook dat iedereen zijn inbreng kan leveren, wat belangrijk is om tot een goede uitvoering te komen. Soms levert het ook wel wat onderlinge strijd op om tot een eensluidend besluit te komen. Maar dat is inherent aan de persoonlijke inbreng en karakters. Alleen zo komen we tot een goede evenwichtige en gebalanceerd besluitvorming.

De samenstelling van ons bestuur per 23 februari 2020 is nu officieel.
• Tony Kuschel: Voorzitter
• Nol Kok: Secretaris
• Ilse Bollemeijer: Penningmeester
• Martin de Jonge: Interne zaken
• Christien Jacobs: Algemene zaken
• Margie Balfour: Algemene zaken en verzorging en organisatie Bingo activiteiten

Vrijwillige bestuurstaken achter de schermen.
• Peter Jacobs: ledenadministratie
• Marian van Tongeren: Verzorgt al jaren trouw de felicitatiekaarten bij verjaardagen.
• Yvonne Marnette: Heeft zich bereid verklaart de taak m.b.t. het verzorgen van de attenties bij ziekte of anderszins van de Ouderenzorg” op zich te nemen.

Als bestuur zijn we blij met leden die op basis van vrijwilligheid zich voor de vereniging in willen zetten. En zij hoeven daarvoor niet noodzakelijk in het bestuur zitting te nemen. Zolang de onderlinge communicatie goed is dat geen belemmering.

Michel van RuyvenDe samenstelling van ons bestuur per 23 februari 2020